Webshop

Kinderen, Dieren & Water in de Woonomgeving

Kinderen, Dieren & Water in de Woonomgeving

Omgevingsfactoren die de kwaliteit van de leefomgeving en de beleving positief beïnvloeden.

PAGINA'S: 198
€ 15,00
ISBN: 978-90-74510-20-2
AUTEUR(S): ir. Birgit Dulski, ir. René van der Loos en dr. ir. Michiel Haas

In deze bundel zijn enkele van NIBE’s themaspecials samengevoegd. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

KINDEREN IN DE WOONOMGEVING

In deze special vindt u tips en richtlijnen voor een kindvriendelijke omgeving – niet alleen voor de jonge wijken aan de stadsrand maar ook voor iedere andere woonomgeving. Want iedere woonomgeving heeft haar bijzonderheden. Hoe kunnen we de bijzonderheden van de omgeving veilig, toegankelijk en aantrekkelijk maken voor onze kinderen?

DIEREN IN DE WOONOMGEVING

Deze Special wil proberen de afstand tussen natuur en mens te verkleinen. Het is mogelijk om in onze onmiddellijke nabijheid natuur te realiseren door een veelvoud van planten, natuur- en bouwkundige voorzieningen, waarmee bepaalde diersoorten kunnen worden aangetrokken. Maar om dit te doen is kennis nodig van de biologie van de dieren en van de ecologie, in welke omgeving en onder welke omstandigheden leven zij het beste.

Deze special wil deze kennis op een praktische manier laten zien, zodat architecten, opdrachtgevers, ontwikkelaars, maar ook gemeenten en particulieren, aan de gang kunnen gaan met het scheppen van stukjes natuur in de directe verblijfsomgeving. Het gaat iedereen aan. We kunnen er meteen mee aan de gang, in het ontwerp, maar ook in de uitwerking. Iedereen kan zijn tuin aanpassen, (meer) planten op het balkon of dak zetten, de gevels laten begroeien. Op die manier kunnen we, met de juiste middelen, de natuur weer dichterbij halen.

WATER IN DE WOONOMGEVING

Water is de basis voor al het leven op aarde. Het menselijke lichaam bestaat voor het grootste deel uit water. Water voedt, reinigt, verbindt, verfrist en geneest. Door iedereen wordt het gewaardeerd, maak ook gebruikt, misbruikt en vervuild.

Waarom hebben we zo weinig respect voor dit bijzondere vocht? In deze special wordt als eerste ingegaan op de wijze waarop drinkwater gemaakt wordt en de daarmee samenhangende milieuproblemen als verdroging, enz. Ook de wijze waarop we gewend zijn om met regenwater om te gaan en de daarmee gepaard gaande problemen worden hier besproken. Maar dat naast het feit dat water tot overlast kan leiden, water ook een bijzonder belevingselement in de woonomgeving is, wordt besproken in hoofdstuk 2. Hierin staan ook enkele prachtige en inspirerende voorbeelden besproken. Verder worden mogelijke maatregelen besproken, eerst op wijkniveau en daarna op gebouwniveau. Tot slot wordt er in gegaan op de gezondheidsaspecten van watergebruik.