Onze missie:

Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) onderzoekt, adviseert en ontwerpt op het driehoeksvlak van milieu, gezondheid en bouw. Het NIBE wil nationaal en internationaal koploper zijn in techniek, wetenschap en haalbaarheid inzake milieubewust en gezond bouwen. De belangrijkste missie van het NIBE is het leveren van een bijdrage aan een vreedzame, gezonde, veilige, duurzame en ethische samenleving.
     
Het kwantificeren en meetbaar maken van de milieu-impact van bouwmaterialen en gebouwen ziet het NIBE als een belangrijke concrete stap naar het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het NIBE vindt het in die hoedanigheid ook belangrijk om de milieuwinst van pionierende en onconventionele bouwwijzen (zoals circulair- en biobased bouwen) inzichtelijk te maken. Om kansen op gebied van duurzaam bouwen maximaal te benutten vinden we het van belang dat alle partijen in de keten worden benaderd. Daarom streeft NIBE naar betrokkenheid bij de gehele bouwketen en adviseert zij zowel producerende partijen, aannemers, architecten als opdrachtgevers.

Het NIBE ziet maatschappelijk verantwoord ondernemen als de kern van haar bestaan. Dit maakt triple P (People, Planet, Profit/Prosperity) tot uitgangspunt voor al haar handelen. Het NIBE koppelt idealisme aan ondernemerschap en daarmee sociale en ecologische betrokkenheid aan de voorwaarde van economisch rendement. Het nastreven van deze missie gebeurt door middel van het geven van adviezen, het ontwikkelen van producten en diensten, het doen van onderzoek, het geven van lezingen en het schrijven van boeken en artikelen. Daarbij willen we onze creativiteit en ons innovatievermogen gebruiken om op ons vakgebied grensverleggend te zijn.
 
 
Meld u aan voor de NIBE nieuwsbrief

U bent nu aangemeld voor de nieuwsbrief.

circa 5 nieuwsbrief verzendingen per jaar

Laden...
Nieuw in de boekenshop
NIBE's Tabellenboek 2015 Milieuclassificaties bouwproducten

NIBE's Tabellenboek 2015 Milieuclassificaties bouwproducten

ISBN: 978-90-74510-32-5

PRIJS: € 30,00