MVO impact NIBE :

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van zelfsprekend iets voor een bedrijf als het NIBE. De prestaties van NIBE zijn echter niet gemeten of gepubliceerd, tot nu toe! Met behulp van MVO-impact, de nieuwe MVO tool van NIBE, heeft er een twee jaarlijkse scan plaatsgevonden van de periode 2007-2015.
 
MVO-impact draait het principe ‘de vervuiler betaalt’ om naar ‘De betaler heeft vervuild’ en heeft als uitgangspunt dat dat, waarvoor betaald is, ook binnen de verantwoordelijkheid van het bedrijf valt. MVO-impact maakt het dan ook mogelijk om NIBE’s MVO prestaties inzichtelijk te maken met behulp van de financiële administratie.
 
De MVO prestaties van NIBE zijn inzichtelijk gemaakt conform ISO 26000 en de GRI indicatoren. Het onderdeel Milieu heeft daarnaast de scope 1,2,3 benadering van het Greenhouse Gas Protocol (GHG) en de CO2 prestatieladder. Hiermee worden directe en indirecte effecten meegewogen in de milieu-impact van het bedrijf.
 
 
Scope diagram, bron: GHG protocol
 
De uiteindelijke vraag voor NIBE en onze klanten is of het MVO beleid zijn impact heeft gehad op de MVO prestaties van ons bedrijf.
 
Wilt u de volledige MVO impact van NIBE inzien? Klik dan hier
 

Milieuprestatie

MVO-impact maakt de totale milieu-impact in de vorm van schaduwkosten/MKI (totaal resultaat van milieueffecten) inzichtelijk. Uit de gemaakte analyse voor NIBE bv komt naar voren dat aan het begin van de gemeten periode de huisvesting en het vervoer van onze medewerkers het overgrote deel van de impact veroorzaakten. 
 
 

Huisvesting NIBE

Het MVO beleid van NIBE heeft zich de afgelopen periode dan ook met name op onze huisvesting en mobiliteit gericht. Allereerst is NIBE door een brand noodgedwongen verhuist van de villa in het bos naar een ‘houten hutje’ in het bos, er waren echter al vergaande plannen om onze huidige duurzame huisvesting te betrekken. In 2010 is NIBE dan verhuist naar de watertoren in Bussum, op dat moment het duurzaamste kantoor van Nederland.
 
 

Watertoren met bio WKK

De milieu-impact van de huisvesting is daarmee aanzienlijk gedaald. Als huurder is het niet eenvoudig om directe invloed uit te oefenen op het beleid, ook voor een adviesbureau als NIBE is dit werkelijkheid gebleken. Het energiesysteem was opgebouwd rond een WKK die op hergebruikt frituurvet zou draaien, wat een verduurzaamde warmte-, koude- en elektriciteitsopwekking inhielt. De brandstofleverancier van de eigenaar kon echter geen oud frituurvet (= afval) leveren met een constante kwaliteit voor een optimale prestatie en heeft voorgesteld raapzaadolie te gaan gebruiken. Raapzaadolie is echter geen 2e generatie biobrandstof en heeft een grotere milieu-impact dan een afvalproduct zoals oud frituurvet. Dit effect is dan ook terug te zien in het jaar 2011. Daar waar de milieu-impact van brandstoffen nagenoeg 0 zou zijn, heeft het nu nog zo’n 25% invloed. Dit effect werd pas achteraf zichtbaar, een overtuigend argument om per jaar te meten en te blijven monitoren.
 

Watertoren zonder bio WKK

Na 2,5 jaar operabel te zijn geweest heeft de bio WKK het begeven. Het gebruik van vloeibare biobrandstoffen in een verbrandingsmotor met bewegende delen bleek geen lange levensduur beschoren te zijn. Ook de installateur was zeer verrast hiermee, getuige de gegeven garantietermijn die aanzienlijk langer was. Na veel overleg tussen de installateur, eigenaar en de huurders is er besloten af te stappen van een dergelijke innovatieve energievoorziening (gezien de hoge investeringskosten) en over te stappen op gasketels die gestookt worden op biogas, en ter compensatie extra PV-cellen te plaatsen op een nabijgelegen pand.
Ondanks deze tegenslag is de milieu-impact van onze huisvesting met 70-75% gedaald t.o.v. 2007.
De eigenaar en de ontwikkelaar zijn duurzaamheidspioniers die geconfronteerd werden met de risico’s van nog niet volledig uitontwikkelde technieken. Deze praktijkervaring is wel noodzakelijk om onze gebouwen volledig te gaan verduurzamen.
 

Mobiliteit

Mobiliteit heeft aan aanzienlijk aandeel in de milieu-impact van NIBE. De vraag die op komt is; liggen deze verhouding ook zo in Nederland? De resultaten van NIBE zijn voor 2015 vergeleken met het gemiddelde in Nederland (bron: o.a. CBS, RVO, etc.). Hieruit komt naar voren dat NIBE in 2015 met name op mobiliteit een aanzienlijk hoger impact heeft op het milieu dan het gemiddelde in Nederland.
 
 
Mobiliteit is een van de MVO thema’s waar NIBE’s beleid op gericht is geweest. Het is voor de medewerkers aantrekkelijk gemaakt om af te stappen van de leaseauto’s. Daarnaast is het beleid van NIBE dat het woon/werk verkeer vergoed wordt conform een maandtrajectkaart bij de NS.
 
Lange tijd (tot 2007) is het beleid geweest dat medewerkers deze woon/werk verkeer vergoeding voor één jaar ontvingen en dat medewerkers daarna diende te verhuizen naar de directe omgeving. Dit beleid was echter niet meer houdbaar. Omdat NIBE zijn medewerkers selecteert op kwaliteit is de woon/werk afstand van onze medewerkers gestegen. In Nederland ligt de gemiddelde woon/werk afstand op ca. 17,5 km, voor NIBE ligt dit gemiddelde op ca. 33 km per FTE.
 
Het uitfaseren van het wagenpark van NIBE heeft effect op de CO₂ uitstoot door mobiliteit. Hierdoor nemen woon/werk en zakelijk verkeer echter toe, nu de medewerkers het eigen vervoer regelen. Het in kaart brengen van Scope 3 is van groot belang voor het thema mobiliteit.
 

CO₂ footprint en Ecologische voetafdruk NIBE bv

MVO-impact maakt voor een bedrijf de CO₂ footprint (scope 1,2,3) en de Ecologische voetafdruk van een bedrijf inzichtelijk. Voor NIBE is deze analyse ook uitgevoerd.
 
NIBE bv heeft in 2015 een CO₂ footprint van 15,3 ton en een Ecologische voetafdruk van 55,678,1 m²
 
 
CO₂ footprint is in 2015 20% lager dan 2007 en maar liefst 50% lager dan 2009. De CO₂ footprint van NIBE blijft sinds 2011 nagenoeg gelijk.
 
 

Maatschappelijke indicatoren 

MVO-impact geeft naast het milieu ook inzicht in maatschappelijk relevante MVO indicatoren. MVO-impact geeft u o.a. inzicht in arbeidspraktijk, gelijke kansen, diversiteit, personeelsverloop, ziekte verzuim, investering in personeel en de maatschappij, etc.
Hier is een volledig overzicht te vinden van de maatschappelijk indicatoren voor NIBE. 
 
Wilt u meer informatie over de MVO-impact van het NIBE of wilt u de MVO-impact van uw bedrijf weten? Neem dan contact op met het NIBE via:
 info@nibe.org of telefonisch 035 - 694 82 33