Stageplek Duurzaam Bouwen:

11
Apr
2017

Stageplek duurzaam bouwen

Datum:           April 2017
Betreft:           vacature stagiair per direct bij het NIBE in Bussum
______________________________________________________________________

 

Wie zijn wij?

Het NIBE is een vooraanstaand adviesbureau op het gebied van duurzaam bouwen. Onder andere doen wij onderzoek naar de milieubelasting van bouwproducten en ontwikkelen wij rekenmodellen om deze belasting te kwantificeren en vergelijkbaar te maken. Daarbij maakt het NIBE gebruik van de LCA (levenscyclusanalyse)-methode om de integrale milieueffecten van grondstofwinning tot sloopfase inzichtelijk te maken. Daarnaast adviseren wij architecten, ontwikkelaars, corporaties, gemeenten en producenten op het gebied van duurzaam, milieuvriendelijk en gezond bouwen. Meer over ons weten? Kijk dan eens op www.nibe.org

 

Wie zoeken wij?

Wij zoeken per direct een stagiair die affiniteit heeft met de onderwerpen duurzaam bouwen, milieu en bouwmaterialen. Eén van de voornaamste taken van de stagiair is, samen met onze adviseurs, de verdere ontwikkeling van de NIBE Milieuclassificaties, zie hiervoor www.nibe.info. Deze informatie wordt inmiddels door meer dan 11.000 personen geraadpleegd en door het NIBE veelvuldig gebruikt in onze advieswerkzaamheden. Vandaar dat deze milieubeoordelingen permanent up-to-date gehouden en aangevuld moeten worden. Voor dit uitdagende vraagstuk is het nodig dat de desbetreffende persoon beschikt over een theoretisch denkvermogen én een systematische werkwijze op hbo-niveau. Omdat het onderwerp op het snijvlak van milieu- en bouwkunde ligt, willen wij studenten van beide studierichtingen uitnodigen om met ons contact op te nemen.

 

Wat doe jij?

Het updaten en aanvullen van NIBE’s Milieuclassificaties is deels uitzoekwerk en deels rekenwerk. Je bespreekt met onze adviseurs de nodige aanvullingen en koppelt je bevindingen en resultaten terug. Hierbij ontwikkel je bouwkundige kennis op gebouw-, systeem-, product- en materiaalniveau. Dit vraagt om een zelfstandige werkhouding, maar ook om heldere communicatie en argumentatie. Een kritische en frisse blik op onze milieuclassificaties is daarbij zeer welkom.

 

Tijdens je stageperiode willen we je daarnaast in onze lopende projecten inzetten en je daarmee een goede indruk geven van typische vraagstukken aan het NIBE en van onze specifieke aanpak en werkwijze. We zullen een aantal lopende projecten toelichten en bespreken waar je een bijdrage kunt en wilt leveren.

Nieuwsgierig? Vragen? Afspraak maken? Neem dan contact op met

Jörg Blass    035 – 694 82 33    of    j.blass@nibe.org