Rapport Potentie van biobased materialen in de bouw:

03
Jul
2019
NIBE heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een rapport geschreven over de potentie van biobased bouwmaterialen in een circulaire bouweconomie.
 
Er is gekeken wat het huidige aandeel van biobased materialen is, vervolgens is er gekeken naar de technische potentie. Van deze potentie is er berekend wat de reductie zou zijn van de schaduwkosten en de CO2-uitstoot. Hierna wordt uiteengezet welke thema’s er spelen rondom de CO2-footprint van (biobased) bouwmaterialen. Vervolgens wordt nader ingegaan op de stap richting realisatie van biobased materialen in de bouw. Tot slot wordt er in twee scenario’s aangegeven hoe de toekomstige ontwikkeling van biobased materialen vorm kan krijgen. Dit in een scenario tot aan 2030 en een scenario tot aan 2050.

Het rapport kunt u hier downloaden.