NIBE en Kiwa bundelen krachten:

17
Jan
2018

PERSBERICHT

Het vooraanstaande adviesbureau voor duurzaam bouwen NIBE uit Bussum werkt per 1 januari 2018 nauw samen met de Kiwa Group. NIBE houdt zich onder meer bezig met Life Cycle Assessments (LCA's), Environmental Product Declarations (EPD's) voor bouwproducten en advisering op het gebied van duurzaam bouwen. Het bureau blijft zelfstandig en onder eigen naam opereren in de Kiwa Group. NIBE-directeur Mantijn van Leeuwen: “In de loop van de jaren heeft ons adviesbureau zich gespecialiseerd in het kwantificeren van de invloed die bouwproducten hebben op de leefomgeving, van de grondstoffen tot de mogelijkheden voor recycling en hergebruik. Die kennis en kunde passen we breed en internationaal toe, onder meer via LCA’s en EPD’s voor bouwproducten. Daarmee creëren we waarde voor de bouwsector. Die waarde kunnen we dankzij de samenwerking met Kiwa heel gericht internationaal uitbouwen. Daarmee boeken alle betrokkenen voordeel.”

Wim van Vreeswijk, directeur van de Kiwa-divisie Building & Civil Engineering: “Met de onafhankelijke en onpartijdige certificatie- en inspectiediensten van Kiwa bieden we de bouwsector inzicht en transparantie. Onze klanten en hún klanten krijgen inzicht in de kwaliteit, veiligheid en de duurzaamheid van bouwproducten en bouwprocessen. Het specialisme van NIBE past uitstekend bij Kiwa's sterke positie in de bouwsector in Nederland en daarbuiten: samen ontwikkelen we onze dienstverlening voor onze klanten op het gebied van met name duurzaam bouwen verder.”

Mantijn van Leeuwen blijft, samen met collega-directeur Jörg Blass, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. NIBE is gevestigd in de top van de Bussumse watertoren, die is verbouwd tot duurzaam kantoorpand, en telt zeven medewerkers.

NIBE samenwerking KiwaJörg Blass, Wim van Vreeswijk en Mantijn van Leeuwen (v.l.n.r.).