Minimumeisen duurzaamheid van gebouwen:

15
Jan
2017
Overheid gaat eisen stellen aan duurzaamheid van materialen
 
Sinds 2012 is het verplicht om de milieu-impact van nieuwe huizen en kantoren te bepalen d.m.v. van een milieuprestatiegebouw (MPG) berekening. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft een voorstel ingediend om vanaf 2018 een minimale grenswaarde voor deze milieu-impact van een gebouw te eisen, zie hiervoor het artikel op rijksoverheid.nl
 
Voor het opstellen van een MPG berekening kan er gebruik worden gemaakt van diverse rekentools, zoals GPR-gebouw (betaald) en de Breeam MAT 1 tool (gratis). Beide tools maken gebruik van de nationale milieudatabase (NMD). Deze is gevuld met de levenscyclusanalysen van bouwproducten. 
 
Als producent van bouwproducten wordt het dus steeds belangrijker om producten aan te bieden met een lage milieu-impact, waardoor deze producten goed scoren in de nationale milieudatabase. Het NIBE is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling, bij het vullen en bij het verrijken van de NMD. We hebben voor honderden producten LCA’s gemaakt, van generieken profielen (CAT 3), branche specifieke (CAT 2) tot en met product specifieke (CAT 1) LCA-profielen. Bent u een bouwproducent en wilt u ook met uw specifieke product in de nationale milieudatabase, dan kunt u contact opnemen met het NIBE voor meer informatie.
 
Wilt u meer inzicht in de milieu-impact van bouwproducten en gemakkelijk zien welke producten in welke toepassing milieutechnische goed scoren, maak dan gebruik van NIBE’s milieuclassificaties.