Kingspan TEK:

13
Mar
2017

Eerste DUBOkeur® in de categorie buitengevelsysteem

NIBE heeft het DUBOkeur® verstrekt in de categorie buitengevelsysteem, dragend en geïsoleerd (Rc > 4,5 m2K/W). Het DUBOkeur® bewijst dat het Kingspan TEK gevelsysteem tot de milieutechnische top behoort en een daarmee een duurzame keuze is. 

Het belang van DUBOkeur® op systeemniveau

NIBE heeft de stap gezet naar een DUBOkeur® voor systemen om inzichtelijk te maken welke systemen een geringe milieu-impact kennen. Een gebouw bestaat uit meerdere producten die vaak in directe verbinding staan met -, en invloed op elkaar uitoefenen met betrekking tot bijvoorbeeld de levensduur en recyclebaarheid van de afzonderlijke producten. Deze invloed kan grote gevolgen hebben voor het milieu: op productniveau beoordeeld met een DUBOkeur® maar in de totaalopbouw een minder duurzame keuze door de grotere impact op het milieu. 

De eis voor een DUBOkeur®-waardig bouwsysteem

Door een eerlijke milieukundige vergelijking tussen verschillende systemen wordt de milieu-impact reductie bepaald, op basis van een levenscyclusanalyse (LCA).  Bij een LCA wordt berekend wat de milieu-effecten zijn van het materiaal gedurende zijn hele leven, van wieg tot graf. Dit bestaat uit 17 milieueffecten zoals het broeikaseffect (global warming potential), uitputting van grondstoffen en aantasting van de ozonlaag. De milieueffecten worden gewogen en opgeteld tot één getal: de schaduwprijs. De schaduwprijs is gedefinieerd als: ‘de theoretische schatting van de kosten, die de overheid ervoor over heeft om de milieuschade te voorkomen of verhelpen’.

Toetsing Kingspan TEK® Bouwsysteem

Vanuit Kingspan TEK® werd de vraag bij NIBE neergelegd om het bouwsysteem te toetsen. In de gehele bedrijfsvoering van Kingspan wordt rekening gehouden met de milieu-impact en zijn er ambitieuze doelstellingen geformuleerd zoals een totale CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2020. Het bouwsysteem wordt in een geconditioneerde omgeving met een nul-ODP  en zero-GWP geproduceerd. Door de lichte en slanke aard van het bouwsysteem scheelt dit bij transport aanzienlijk in brandstofverbruik. Daarnaast zijn de belangrijkste kenmerken: hoge thermische eigenschappen, een uitstekende luchtdichtheid klasse 3 en door het lage totale houtpercentage door de geïsoleerde verbindingsveren zijn er minimale koudebruggen.  Wanneer het prefab systeem wordt toegepast zijn er minder arbeidsgangen, minder materialen benodigd en minder afvalkosten. Het Bouwsysteem gaat de gehele levensduur van een woning mee en voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan de bouw van bijvoorbeeld passiefhuizen. 

Classificering DUBOkeur

NIBE classificeert het beste systeem met een milieuklasse 1a markering. Om de milieuklasse van andere systemen binnen dezelfde systeemgroep te bepalen, worden de andere systemen aan de hand van de milieukosten geclassificeerd en aan de milieureferentie (systeem met milieuklasse 1a) gerelateerd.  Het DUBOkeur systeem is net als het DUBOkeur® product alleen te verkrijgen voor systemen die bij de milieutechnische top behoren. Het Kingspan TEK® Bouwsysteem is beoordeeld met een milieuklasse 1c en is daarmee een zeer duurzame keuze!