Interreg Project UP:

11
Oct
2017
Interreg Project UP STRAW is goedgekeurd door de Europese Unie
 
‘STRAW: premium biobased building material’
 
Het doel van het project is het opschalen van gebruik van stro als bouwmateriaal met als beoogd resultaat een betere marktacceptatie als bouwproduct. Om dit bereiken wordt kennis ontwikkeld en verspreid en zullen er vijf iconische gebouwen worden gebouwd met of ingepakt in stro. Het project zal zich voornamelijk focussen op de woningbouw, utiliteitsbouw als ook renovatieprojecten. Het project wil concrete handvatten bieden waarmee gemakkelijker met stro gebouwd kan worden, zoals BIM-bibliotheek elementen, ETA en voorschriften en informatiebladen.
 
Het NIBE zal voornamelijk betrokken zijn bij het bepalen van de milieu-impact en milieuwinst door het bouwen met stro. Hiervoor willen de levenscyclusanalyse (LCA’s) van strobalen actueel en per land specifiek te maken. Ook onderzoeken we het effect op de schaduwkosten en CO2-uitstoot op gebouwniveau. Hierbij vergelijken we de strobalen projecten t.o.v. de traditionele referentie gebouwen om het verschil in milieu-impact te bepalen.
 
Het Interreg project is een samenwerking tussen Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittanië, België en Nederland.  Partners voor het project zijn:
 
CNCP – Centre National de la Construction en Paille (France/ lead Partner:)
Cluster Eco-construction, BE
FASBA – Fachverband Strohballenbau Deutschland e.V., DE
Lebensbogen eG, DE
SBN – Vereniging Strobouw Nederland, NL
Gemeente Tilburg, NL
SNaB – The School of Natural Building, UK
Hastings Borough Council, UK