Beton bewust:

11
Apr
2017

Vanaf 1 februari is het Beton Bewust|CSC beschikbaar als nieuw certificatiesysteem voor verantwoord geproduceerd beton

De Concrete Sustainability Council (CSC) heeft de afgelopen drie jaar een wereldwijd certificatiesysteem ontwikkeld om verantwoord gewonnen grondstoffen voor de productie van beton toe te passen. Het systeem geeft daarnaast ook inzicht in de mate waarin een bedrijf actief is op MVO criteria en kent beoordelingscriteria voor grondstoffen, de bron of herkomst, de productie en verschillende economische, sociale en ecologische factoren.

Aangepast op de Nederlandse markt

Het NIBE heeft geholpen om de beoordelingscriteria goed op de Nederlandse markt aan te laten sluiten, zo zijn de criteria aangepast op de wet- en regelgeving en de lokale omstandigheden. Daarnaast zijn de criteria geharmoniseerd met het keurmerk Beton Bewust, om een eenduidig systeem voor de Nederlandse markt te introduceren.

LCA’s opgenomen in het certificaat systeem

Onder het onderdeel milieu (environment E) vallen ook het criterium: “ E1: Verschaft uw organisatie milieu relevante productinformatie (EPD)”. Waarbij het opstellen van LCA’s op verschillende onderdelen voor een verbetering van de score kunnen leiden:

  • C1. De organisatie draagt bij aan de ontwikkeling van branche EPDs
  • C2 Voor ten minste een van de geproduceerde betonsoorten voorziet de betonproducent in een LCA (EPD)
  • C3 De LCA /EPD is geverifieerd
  • C4 Voor tenminste twee klanten of projecten zijn LCA gegevens aangeleverd.

Meer informatie over het certificaatsysteem is te vinden op: www.betonbewust-CSC.nl . W

Bij het opstellen van deze LCA’s of een eventueel advies over de beste insteek van de keuring van beton producten, kunt u contact opnemen met het NIBE (info@nibe.org, of telefonisch op: 035 694 82 33)