Antwerpen Nibe Milieuclassificatie:

20
Dec
2017

Linkedin stukje de stad Antwerpen

 

Duurzaamheid en circulariteit advies aan de stad Antwerpen

 
De combinatie Witteveen+Bos en NIBE heeft opdracht gekregen van de stad Antwerpen om een inventarisatie te maken naar de duurzame bouwmaterialen en bedrijven. Het onderzoek dient te resulteren in een adviesstandaard voor bouw en ontwikkelingen in de stad welke ambitieus doch haalbaar is. Aansluitend dient het onderzoek een stappenplan te leveren tot verdere verduurzaming van het reguliere advies, die uitdagend doch realistisch en haalbaar is.
 
Het Wittenveen+bos en NIBE zijn trots dat we deze opdracht mogen uitvoeren voor de stad Antwerpen. Wij zien een gefundeerde adviesstandaard voor de stad Antwerpen als een middel dat heel effectief kan zijn om de milieuprestatie van de gebouwde omgeving te verbeteren. Het vakgebied van circulaire economie en monitoren van milieuprestaties is rijk aan vele ontwikkelingen. Wij zijn ervan overtuigd dat het ontbreken van informatie ervoor zorgt dat veel kansen onnodig worden misgelopen. Om dit te voorkomen streven we ernaar integrale duurzaamheid zo helder en kwantificeerbaar mogelijk communiceerbaar te maken, waarbij we de markt concrete handvatten willen bieden om projecten circulair en duurzaam te maken. Wij juichen het dan ook sterk toe dat de gemeente Antwerpen met het initiatief van een adviesmodel aan marktpartijen dit proactief oppakt.
 
Wij zien vooral de uitdaging om dit adviesmodel zowel helder, concreet en hanteerbaar als ook ambitieus te houden. Het zal van groot belang zijn om het model te bouwen rond bewezen principes en materiaalgebruik, met toch ook voldoende uitdaging in het toepassen van juist die innovaties, die aan het doorbreken zijn. Door de ruime ervaring die Witteveen+Bos en NIBE gezamenlijk hebben in het adviseren aan de hele bouwketen in actuele projecten, zijn wij ervan overtuigd dat we het adviesmodel zowel uitdagend als realistisch kunnen krijgen.
 
Het voorstel van Witteveen+Bos en het NIBE had de hoogste score op de drie onderdelen (begroting, Plan van Aanpak en teamsamenstelling). Waarbij de compleetheid van het voorstel en de doelstelling om de markt concrete handvatten te bieden om projecten circulair en duurzamer te maken gewaardeerd werden. Daarnaast zorgde de combinatie van Witteveen+Bos en het NIBE ervoor dat er veel kennis in het team aanwezig is op duurzaam en circulair bouwen als ook de ervaring om dit advies te implementeren in de praktijk.
 
De opdracht zal midden 2018 worden opgeleverd en we zullen de geïnteresseerde hiervan via dit kanaal op de hoogte houden. De stad Antwerpen maakt nu al gebruik van de NIBE milieuclassificaties (www.nibe.info), om te adviseren naar een duurzamere materiaal keuze. De NIBE milieuclassificaties bevatten inmiddels meer dan 1000 producten die binnen hun toepassing zijn geclassificeerd op duurzaamheid. Hiermee is nagenoeg de gehele materialisatie van een gebouw te classificeren. De grens tot een duurzame keuze wordt in het huidige advisering van de stad Antwerpen minimaal op milieuklasse 2c gezet. Meer informatie over de milieuklasse zie: http://www.nibe.info/nl/methode