Verbetering van milieuprofiel Icopal Universal :

08
Jun
2015
Verbetering van milieuprofiel Icopal Universal
Het Groningse bedrijf Icopal bv erin geslaagd om het milieuprofiel van Icopal Universal, een POCB dakbedekking voor eenlaagse toepassing, met bijna 40% te verbeteren. Hierdoor heeft Icopal Universal de laagste schaduwprijs in vergelijking tot andere dakbedekkingen.
 
Met het 40% verbeterde milieuprofiel neemt Universal (POCB) de nummer één positie in op de lijst van producten met een DUBOkeur®. Deze positie dankt Universal aan de combinatie van recyclebaarheid, de lage massa, de lange levensduur. De verbetering is vooral gerealiseerd door het toenemende gebruik van gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen en door 100% groene energie in het productieproces van Universal. De onderstaande grafiek (waarin de score van Icopal Universal groen is omlijnd) laat zien dat Icopal Universal de meest duurzame keuze is als het gaat om mechanisch bevestigde dakbedekking voor platte daken. 
 
 
Lage schaduwprijs
Om een DUBOkeurmerk te krijgen, moet een product aan strenge eisen voldoen. Het NIBE beoordeelt producten als Icopal Universal aan de hand van een zogeheten levenscyclusanalyse (LCA) waarmee diverse milieuaspecten van Universal van grondstof tot afvalfase in kaart zijn gebracht. Aan deze effecten wordt een waarde toegekend door de zogeheten 'schaduwprijs', meer informatie over de schaduwkosten is te vinden op: http://www.nibe.info/nl/methode. De waarde van deze schaduwprijs voor Universal was 2,42 euro per m2 en is nu 1,51 euro per m2. 
 
Nationale milieudatabase
Het NIBE heeft de resultaten van haar LCA niet alleen verwerkt in de schaduwprijs voor het DUBOkeur® maar tevens in de schaduwprijs voor de nationale milieudatabase. De waarde in de nationale milieudatabase zal gebruikt worden om de volgens het Bouwbesluit verplichte milieuprestatie van het gebouw (MPG) te berekenen. De nieuwe release van deze database wordt binnen enkele weken verwacht.
 
 
Meer informatie over Icopal is te vinden op www.icopal.nl