Rijkswaterstaat op zoek naar Circulaire innovaties:

01
May
2018
Rijkswaterstaat op zoek naar Circulaire innovaties

Rijkswaterstaat (RWS) wil circulariteit zo veel mogelijk meenemen in hun plannen en projecten. Daarom voert het NIBE in opdracht van RWS een onderzoek naar circulaire innovaties voor de GWW. Aan de hand van een inventarisatie van beschikbare innovaties wordt een longlist opgesteld. Uit deze longlist zal met behulp van een daarvoor opgestelde methodiek een shortlist van “laaghangend fruit” worden opgesteld.

De huidige longlist is in dit document opgenomen. Het NIBE doet hierbij een oproep aan alle partijen om mogelijke aanvullingen op deze longlist voor te stellen en op te sturen naar: info@nibe.org onder vermelding “Circulaire innovaties studie Rijkswaterstaat”. Opname in de lijst bied een mooie mogelijkheid om een circulaire innovatie te etaleren.

Reacties ontvangen voor 17 mei aanstaande zullen zeker worden verwerkt. Reacties ontvangen na 17 mei zullen in de longlist worden verwerkt, maar het kan niet worden gegarandeerd dat voorgestelde innovaties ook nog in de impactstudie meegenomen kunnen worden. Het resultaat van de impactstudie zal eind juni worden gepresenteerd op de CROW infradagen tijdens de sessie circulair.