Rectificatie nieuwsitem Leadax:

17
Sep
2019
Op 26-07-2018 is het rapport: "Milieutechnische vergelijking leadax en lood o.b.v. van een levenscyclusanalyse" met de documentnaam: "27.051 milieutechnische vergelijking Leadax en Lood v1.5" door het NIBE verspreid. In dit document is een milieutechnische vergelijking gemaakt tussen de Loodslab en Leadax, in opdracht van Leadax Bv.
 
In deze vergelijking is een fout geslopen, waardoor het document is komen te vervallen en integraal wordt vervangen door het volgende rapport: 27.051 milieutechnische vergelijking Leadax en Lood v2 (26-09-2019). Ook de artikelen die op dit rapport zijn gebaseerd komen hierbij te vervallen. 
 
De fout had betrekking op de beschouwingsperiode, die voor de Loodslab op 75 jaar en voor Leadax op 50 jaar stond. Deze fout hebben we hersteld en de totale milieu-impact over een periode van 50 jaar van de Loodslab wordt hiermee € 1,931 en van Leadax € 1,337. Dit betekent een reductie in milieu-impact van 31% (i.p.v. de eerder vermelde 54%). NIBE staat voor een eerlijk vergelijk op milieuprestatie en daar doen we ons uiterste best voor. Het spijt ons dan ook zeer dat er een fout in deze studie is geslopen, waardoor er een verkeerd beeld is ontstaan.