Nieuwe classificatietabel: ‘massief dragende binnenwanden’:

20
Aug
2014
Nieuwe classificatietabel: ‘massief dragende binnenwanden’
Omdat we veel vragen kregen over de milieu-impact van dragende binnenwanden hebben we deze groep toegevoegd aan de NIBE milieuclassificaties. Inmiddels zijn er al ruim 100 classificatiegroepen, met daarin milieu- en gezondheidsgegevens van meer dan 1000 producten, die allemaal gratis te vinden zijn op www.nibe.info.  
 
Dragende binnenwanden worden vaak toegepast: bijvoorbeeld in de woningbouw bij appartementen en in de utiliteitsbouw bij kantoren, industriehallen, winkels en supermarkten. 
 
Voor het bepalen van de milieu-impact van bouwproducten maakt het NIBE gebruik van de breed gedragen en wetenschappelijke levenscyclusanalyse methodiek (LCA), meer informatie over de LCA-methodiek is hier te vinden). Voor de meest gangbare dragende binnenwanden is er een LCA uitgevoerd. Het resultaat van deze LCA onderzoeken zijn hier te vinden.
 
NIBE vergelijkt producten altijd op een eerlijke manier. Een functionele eenheid moet er voor zorgen dat de milieueffecten van verschillende producten – die dezelfde functie hebben – met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de milieueffecten van alle producten zijn bepaald per vierkante meter en wordt voor alle producten eenzelfde beschouwingsperiode gehanteerd. In het geval van de dragende binnenwanden is het dragende vermogen van de binnenwand ook een onderdeel van de functionele eenheid, die daarom als volgt luidt:
 
“Dragende binnenmuur, zonder afwerkingslaag. Vergeleken per functionele eenheid van 1 m² als vervaardigde constructieve binnenwand die minimaal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. De brandwerendheid van de binnenmuur is minimaal 30 minuten. De minimale verticale weerstand van de binnenmuur (Nrd) is 140 N/m1 (bepaald volgens de NEN-EN 1996-1-1). Uitgangspunten voor de sterkte berekening van de dragende binnenmuur is een hoogte van 2800 mm en een wand breedte van 5400 mm.”
 
Naast de marktgemiddelde producten zijn er ook twee DUBOkeur® producten in deze toepassing getoetst. Beide producten voldoen aan de eisen van het DUBOkeur® en behoren daarmee tot de milieutechnische top binnen de toepassing van dragende binnenwanden. 
 
 
De volgende producten zijn beoordeeld als milieutechnisch goede keuzes en hebben het DUBOkeur® behaald:
Silka kalkzandsteen Verlijmde blokken afmetingen: 297 x 120 x 198 mm
Silka kalkzandsteen, verlijmde blokken afmetingen: 297 x 150 x 198 mm