Nationale Benchmark Duurzaam Produceren:

01
Feb
2019
Nationale Benchmark Duurzaam Produceren
NIBE stimuleert en verleid de bouw al bijna 30 jaar om duurzamer te werken. Het  leek ons interessant te onderzoeken hoe serieus de producenten van bouwproducten nu met dit onderwerp bezig zijn en of ze er commercieel succesvol mee zijn. Hiervoor heeft NIBE het initiatief genomen de “Nationale Benchmark Duurzaam Produceren” op te starten, waar ruim 100 producenten enthousiast aan hebben meegewerkt. De Benchmarkt heeft zeer interessante inzichten opgeleverd. 
 
Duurzaamheid wezenlijk onderdeel identiteit
Er is een onomkeerbare trend zichtbaar in de bouw om gebruik te maken van duurzame bouwmaterialen, versterkt door een aangescherpte wetgeving op dit gebied 
Ruim 60% van de deelnemers gelooft dat de productie van duurzame bouwmaterialen van groot belang is voor het commerciële belang van de organisatie. Bedrijven in de bouw zijn nu vooral bezig met het introduceren van nieuwe producten en diensten (44%) en het verhogen van de tevredenheid en productiviteit van medewerkers (41%).
 
Opvallend is dat maar liefst 71% van de zogenoemde kopgroep in dit onderzoek, het halen van duurzaamheidsdoelen en het doorvoeren van het MVO-beleid het hoogste op de prioriteitenlijst heeft staan. “Deze kopgroep ziet duurzaamheid als een wezenlijk onderdeel van de identiteit van de organisatie en weet daar ook commercieel van te profiteren. Deze bedrijven groeien doorgaans sneller dan het marktgemiddelde”, aldus dr. ir.Mantijn van Leeuwen, Algemeen Directeur van het NIBE. De Nationale Benchmark Duurzaam Produceren voor de Bouw zal jaarlijks inzicht geven hoe bewust producenten duurzaamheid inzetten als strategisch beleidselement, welke barrières zij ondervinden en hoe succesvol zij zijn in het ontwikkelen en vermarkten van duurzame producten.
 
Explosieve stijging aandeel duurzame producten
Op dit moment geeft slechts een derde van de respondenten aan dat hun productportfolio voor 75% uit duurzame producten bestaat. De verwachting is dat dit over twee jaar bij bijna de helft van de ondervraagden het geval zal zijn en in 2025 bij ruim twee derde. Het verankeren van MVO en duurzaamheidsdoelen op de directie-agenda lijkt een logische eerste stap naar het succesvol ontwikkelen en vermarkten van een duurzaam productportfolio, gevolgd door het omarmen van nieuwe technieken en methoden voor verduurzaming.
 
Betalingsbereid van klanten grootste uitdaging
Er zijn nog wel behoorlijke drempels bij het ontwikkelen van duurzame producten. Met stip op 1 (60%) wordt de bereidheid van de klant om hiervoor te betalen genoemd. Daarnaast zijn er struikelblokken zoals het gebrek aan concreet duurzaam beleid binnen de organisatie en de hoge kosten die duurzame productie met zich meebrengen. Een vijfde van de respondenten heeft moeite om goed te begrijpen wat de diverse klantwensen zijn. De bedrijven in de kopgroep weten daarentegen wel vaker klanten bereid te vinden om extra voor duurzame producten te betalen.
 
 
Over het onderzoek
In totaal hebben 109 bedrijven de online enquête volledig ingevuld, in oktober en november 2018.
Voor de benchmark zijn uiteenlopende producenten in de bouwsector benaderd. Ook bouwbedrijven, adviesbureaus en architectenbureaus hebben deelgenomen. 
Van het onderzoek is een uitgebreid rapport verschenen. Deze is hier gratis te downloaden. De Benchmark loopt overigens nog door dus als u wilt weten waar u staat t.o.v. de overige producerende partijen ga dan naar: Nationale Benchmark Duurzaam Produceren