NIBE Tabellenboek  Milieuclassificaties 2015:

17
Feb
2015
NIBE Tabellenboek  Milieuclassificaties 2015
In 2013 heeft het NIBE de bouwmateriaalbeoordelingen en –classificaties  via de nieuwe website www.nibe.info en via de nieuwe app NIBE’s Milieuclassificaties gratis toegankelijk gemaakt. Daarnaast werd, misschien een beetje tegen de digitale trend in, een Tabellenboek als papieren samenvatting van de Classificatietabellen gepubliceerd.
 
In de daaropvolgende maanden merkten wij dat  de kleine en handige Tabellenboeken wel heel erg gewild waren. Sommige bedrijven kochten enkele honderd Tabellenboeken om deze weer aan hun klanten door te kunnen geven. Er werden immers meer dan 50 duurzame bouwproducten met DUBOkeur in het boek gepresenteerd.
 
Enkele maanden geleden stelden we aan enkele van onze partners en aan ons NIBE-team twee vragen: Moet er een editie 2015 van het Tabellenboek komen? En zo ja, kunnen we daar dan iets nieuws toevoegen. Het antwoord op beide vragen bleek ja te zijn. Ja, in januari versceen de editie 2015 van NIBE’s Tabellenboek Milieuclassificaties. Ja, Wij voegen een belangrijke ontbrekende schakel aan de beoordeling toe, namelijk een classificatie van de producten op gezondheidsaspecten. Dit vraagt om enige uitleg.
 

Gezondheidsscore

 
De beoordeling van de gezondheidseffecten zijn onderverdeeld in een matrix van fases en criteria. De vijf fases in deze matrix vormen de levenscyclus van wieg tot graf: grondstoffase, productiefase, constructiefase, gebruiksfase en sloop/afvalfase. De vijf criteria zijn: fysische-, chemische- en biologische agentia, ergonomie en veiligheid. 
 
Ieder gezondheidsaspect is beoordeeld. Daarbij is steeds gekeken naar de ernst van het aspect. Hoe ernstiger het aspect, hoe negatiever de score. In sommige gevallen is er ook sprake van een positieve bijdrage aan de gezondheid. In die gevallen is er dan ook een positieve beoordeling toegekend. 
 

Classificatie

 
Net als bij de milieuclassificatie, is de gezondheidsclassificatie een relatieve beoordeling en worden de bouwproducten vergeleken met het beste bouwproduct uit een productgroep. Het beste bouwproduct is in dit geval het bouwproduct met de hoogste gezondheidsscore.
 
De classificering van een bouwproduct bestaat uit twee scores: de score tijdens de gebruiksfase, weergegeven door een cijfer, en een score van de andere vier fases, weergegeven door een letter. De gebruiksfase staat centraal in de classificering, omdat deze voor de gebruiker het belangrijkst is en deze fase het langst duurt.
 
Van beide scores is onafhankelijk van elkaar een beste product bepaald in een productgroep en daar zijn alle andere scores van afgeschaald. Het verschil met het beste product bepaalt de klasse. De indeling die hiervoor is gehanteerd is weergegeven in onderstaande tabel.
 
 
Het beste product van een productgroep heeft dus altijd gezondheidsklasse 1, maar is niet noodzakelijkerwijs ook 1a. Wanneer de overige klassen niet de beste zijn binnen een productgroep kan het beste product dus bijvoorbeeld 1c scoren. De gezondheidsklasse van de gebruiksfase is belangrijker dan de gezondheidsklasse van de overige fases, omdat deze fase veruit het langst duurt en van toepassing is op de gebruiker.
 
Meer achtergrondinformatie over de milieuclassificering en over de gezondheidsclassificering is te vinden op www.nibe.info. Het Tabellenboek is vanaf januari te bestellen via de webshop op www.nibe.org