NIBE stelt eerste EPD’s op met Europese erkenning via het ECO-platform:

07
Jul
2015
NIBE stelt eerste EPD’s op met Europese erkenning via het ECO-platform
Sinds kort is het mogelijk om een in Nederland uitgevoerde levenscyclusanalyse (LCA) te voorzien van een Europese erkenning. Het NIBE heeft dit traject al voor meerdere klanten met succes doorlopen.
 
Voor de Nederlandse bouw is een aantal jaren geleden een harmonisatietraject ingezet, waardoor LCA’s voor bouwproducten op een gelijkwaardige wijze berekend worden en daardoor gebruikt kunnen worden voor het maken van een gebouwberekening. Inmiddels is er voor een groot aantal bouwproducten een LCA opgesteld en zijn deze terug te vinden in de Nationale Milieudatabase (NMD)
 
Een veel gehoorde klacht was echter dat elk land zijn eigen EPD-programma (environmental product declaration) heeft. LCA-gegevens die in het ene land berekend worden, worden niet erkend in een ander land en vice versa. Dat betekent dat producenten hun product(en) in ieder land opnieuw moeten laten berekenen om te kunnen voldoen aan de regels van het daar geldende EPD-programma, met hoge kosten als gevolg. Begrijpelijkerwijs leidde dit nogal eens tot frustratie bij de producenten.
 
Daarom is het ECO-platform in het leven geroepen. Zij heeft zich als doel gesteld om EPD’s in alle Europese, maar ook internationale, markten bruikbaar te maken. Het ECO-platform is een groep van programma operators, die samen met LCA-uitvoerders, brancheorganisaties en andere betrokkenen werken aan een coherent kader voor EPD’s. EPD’s die gepubliceerd zijn op het ECO-platform genieten een internationale erkenning bij de aangesloten EPD operators van een groot aantal landen. 
 
Ook de Nederlandse stichting MRPI (milieu relevante product informatie) is als programma-operator aangesloten bij het ECO-platform. Dit biedt voor het NIBE de mogelijkheid om LCA’s uit te voeren welke via stichting MRPI toegevoegd kunnen worden aan de database van het ECO-platform. 
 
Figuur 1: De schematisering van de wegen naar de opname in de: NMD, MRPI en het ECO platform.
 
Hoe gaat dit precies in zijn werk? 
Het NIBE stelt een LCA op volgens de vigerende Bepalingsmethode, waarmee gegevens van het product worden berekend welke na een externe toets in de NMD opgenomen kunnen worden of waarmee een MRPI-certificaat opgesteld kan worden. Tot zover niets nieuws onder de zon. Om de LCA-gegevens op te werken naar een ECO-platform-EPD dient een Engelstalig document opgemaakt te worden met de gegevens uit het uitgevoerde LCA-onderzoek. Bovendien wordt een ECO-platform toetsingsdocument toegevoegd. Voor dit toetsingsdocument dient een kleine aanvullende toetsing uitgevoerd te worden door de externe reviewer, naast de toetsing die sowieso uitgevoerd dient te worden. Indien de toetser tot een positief oordeel komt, kunnen de documenten naar stichting MRPI gestuurd worden. Zij zullen vervolgens ervoor zorgen dat het EPD-document aan de ECO-platform database wordt toegevoegd.
 
Het NIBE heeft inmiddels de eerste EPD’s opgesteld die geschikt zijn voor opname op het ECO-platform. Van bestaande en toekomstige LCA’s die uitgevoerd zijn volgens de Bepalingsmethode kunnen vanaf nu dus op eenvoudige en kostenbesparende manier EPD’s gemaakt worden, welke erkend zullen worden door verschillende EPD-programma’s in Europa.
 
Overigens moet er opgemerkt worden dat de wederzijdse erkenning van de verschillende EPD-programma’s in Europa niet betekent dat iedere in Europa opgestelde EPD opgenomen kan worden in de NMD. De reden hiervoor is dat voor de NMD aanvullende eisen worden gesteld. Wel kan geprobeerd worden via de procedure gelijkwaardigheid van de NMD gegevens van buitenlandse EPD’s op te laten nemen in de NMD. Ook hierin kan het NIBE haar klanten van dienst zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NIBE via info@nibe.org of 035 - 6948233