Materiaal Prestatie Berekening Materiaal:

17
May
2013
Materiaal Prestatie Berekening Materiaal
Van 1 januari moet bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en –kantoren die groter zijn dan 100m² een milieuprestatieberekening materialen, de Milieu Prestatie Gebouw (MPG), bijgevoegd worden. In het Bouwbesluit 2012 is, op nadrukkelijk verzoek van de verschillende brancheorganisaties, nog geen prestatie-eis voor deze MPG berekening opgenomen. De verschillende branches willen eerst ervaring opdoen met de milieuprestatieberekening voordat er een eis wordt vastgelegd. Sinds 1 januari is het zo dat, wanneer er een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend wordt, de materialisering van het gebouw nog niet aan een bepaalde duurzaamheidseis hoeft te voldoen. Het uitvoeren van de berekening is op dit moment de enige verplichting die is opgenomen in het bouwbesluit.
 
Een berekening moet aantoonbaar voldoen aan de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van Stichting Bouw Kwaliteit (SBK). Dit is mogelijk door een berekening te maken met een instrument dat voldoet aan de Bepalingsmethode en gebruik maakt van de vigerende versie van de Nationale Milieudatabase, op dit moment is dat versie 1.4. Op www.milieudatabase.nl is onder de kop instrumenten een overzicht opgenomen van de verschillende rekeninstrumenten die op dit moment gebruik maken van de Nationale Milieu Database (NMD), daarbij is ook aangegeven of de instrumenten voldoen aan de verschillende richtlijnen van de NMD.
 
Wanneer de berekening gemaakt is met een door SBK goedgekeurd rekeninstrument is het mogelijk om snel en eenvoudig met een online SBK bewijs aan te tonen dat er voldaan is aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. Het SBK bewijs is een waarborg voor het voldoen aan de vereisten uit het Bouwbesluit m.b.t. de milieuprestatieberekening materialen. Bouw- en woningtoezicht accepteert het SBK-bewijs als voldoende bewijs. Het SBK-bewijs is aan te vragen op www.milieuprestatiebewijs.nl.
 
SBK wordt m.b.t. de Nationale Milieu Database inhoudelijk ondersteund door een technische inhoudelijke commissie (TIC) en een datacommissie voor de B&U. Medewerkers van het NIBE hebben veel inhoudelijke kennis en jarenlange ervaring met een milieudatabase voor bouwmaterialen. Rick Scholtes zit vanuit het NIBE in de TIC en Gert Jan van Beijnum zit in de datacommissie voor de B&U.