Duurzaamheidsadvies monumentale panden Westergasfabriek:

08
May
2014
Duurzaamheidsadvies monumentale panden Westergasfabriek

Van afgedankt gasfabrieksterrein naar een creatieve en groene ontmoetingsplek. 

 
Het NIBE heeft de Westergasfabriek b.v. geadviseerd op het gebied van het verduurzamen van hun monumentale panden (DuMo-advies), waaronder de Gashouder, Zuiveringshal-West, Ketelhuisammoniak en het Transformatorhuis. Een deel van de geadviseerde verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd. Hiermee zet de Westergasfabriek een eerste en grote stap in de richting van een volledig ‘groen’ en duurzaam park. Om deze ambitie te realiseren heeft de Westergasfabriek een financieringsaanvraag gedaan bij het klimaatfonds, het College van B&W heeft hierover goedkeuring verleend. Met de toekenning van de middelen zullen de monumentale gebouwen verduurzaamd worden. Het klimaatfonds is door de Gemeente opgericht om projecten op weg te helpen die ten goede komen aan de energietransitie in Amsterdam en de verlaging van de CO2-uitstoot. Het betreft een lening die in termijnen moet worden afbetaald.
 
De Westergasfabriek kan aan de hand van de rapportage en door de steun vanuit het Klimaatfonds flink gaan investeren in extra isolatie en zal volledig overgaan tot LED-verlichting in alle gebouwen. Hiernaast is de Westergasfabriek vanaf januari 2014 in samenwerking met een aantal Amsterdamse culturele instellingen volledig overgestapt op groene energie.
 

Van Gasworks naar Green Works

Met de heropening in 2003 heeft de Westergasfabriek een complete metamorfose ondergaan. Het vervuilde terrein is gesaneerd en er is een prachtig park aangelegd, een aanwinst voor de stad. Tot ver over de grens wordt de Westergasfabriek gezien als een referentieproject voor herontwikkeling.
 
De Westergasfabriek wil de ontwikkeling van brownfield naar greenfield nu verder voltooien en alle mogelijke stappen naar een volledig ‘groen’ en duurzaam park zetten. “Van oude energieleverancier naar nieuwe energieleverancier: energie in gas en elektra, maar ook energie in het soort evenementen dat hier plaatsvindt, en energie in het enthousiasme dat wij bij onze bezoekers teweeg brengen met onze groene ambities.”
 
In het realiseren van het duurzame karakter van het park werkt de Westergasfabriek intensief samen met bedrijven, overheid, cultuur- en kennisinstellingen zoals het NIBE. 
 
 
Gebouwen op het westergasfabriekterrein, waarvan het NIBE een DuMo-advies heeft uitgebracht: linksboven de Gashouder, rechtsboven Zuiveringshalwest, linksonder Ketelhuis Ammoniak, rechtsonder het Ladderhuis
 
Het NIBE heeft een onderzoek gedaan naar hoe de panden van het Westergasfabriek (van de gashouder tot het ladderhuis) verduurzaamd kunnen worden zonder dat de monumentale waarden van de panden verloren gaan. Daarbij is er gekeken naar de eerste verduurzamingsstappen die gemakkelijk uitvoerbaar zijn en een snelle terugverdientijd hebben, deze stappen zijn snel uitvoerbaar en leveren ook snel wat op. Daarnaast is er ook gekeken naar maatregelen voor de langere termijn die een grotere investering vergen. Naast deze concrete maatregelen is er ook gekeken naar energie- en waterbesparing die mogelijk is door gedragsverandering. 
 
Aanvullend hierop wordt door het NIBE nog een workshop georganiseerd gericht op een duurzame toekomstvisie van het Westergasfabrieksterrein.
 
Meer informatie over duurzame monumenten en de duurzaamheidsprestatie van de monumenten is te vinden op www.dumoprestatie.nl.
 
Wilt u meer weten over dit project of wilt u ook een advies hoe uw historisch gebouw(en) te verduurzamen, neem dan contact op met Birgit Dulski of Kamiel Jansen