De DuMo-Prestatiekaart:

14
Oct
2014
De DuMo-Prestatiekaart
Het NIBE heeft inmiddels talrijke opdrachtgevers begeleidt bij het verduurzamen van historische gebouwen. Van opdrachtgevers kregen wij steeds weer de vraag welke voorbeelden er al zijn en hoe deze gebouwen presteren op het gebied van duurzaamheid én of de duurzame ingrepen leiden tot een verlies van cultuurhistorische waarden. Voor een aantal van de historische gebouwen die wij hebben begeleid hebben we dit in beeld gebracht met behulp van het ‘DuMo-profiel’. Sinds 2014 presenteren wij de resultaten op onze ‘DuMo-prestatiekaart’. Hier staan nu 40 projecten uit het hele land vermeld. 
 

Bereikte duurzaamheidscore

Voor de projecten op de Prestatiekaart wordt de potentiële duurzaamheidsscore (groene pijlen), en na uitvoering de werkelijk bereikte duurzaamheidsscore (blauwe pijlen), gepresenteerd op de ‘Du-Prestatiekaart’. 
 
 
 
De projecten 1 t/m 17 zijn opgenomen in het ‘Handboek Duurzame Monumentenzorg’ (1)  en zijn voor 2008 onderzocht. De projecten 18 t/m 40 dateren uit de jaren erna, en er komen steeds meer projecten bij. Hoe hoger het projectnummer des te recenter het project. Er is duidelijk te zien dat de meeste recente projecten hogere scores kunnen bereiken. Deze trend is op verschillende manieren te verklaren:
  • De stijging in de energieprijzen heeft veroorzaakt dat bij de meeste gebouwen er al enkele duurzaamheidsmaatregelen getroffen zijn. 
  • De al langer bekende technieken en producten wordt steeds effectiever. Zo wordt bijvoorbeeld het rendement van verwarmingsketels gunstiger. 
  • Ook de ontwikkeling van duurzame producten, die speciaal voor monumenten worden ontwikkeld gaat door, zoals dun isolerend glas (al dan niet met de uitstraling van getrokken glas), zeer dunne isolatiematerialen, smalle maar thermisch geïsoleerde stalen kozijnen. 
  • Er kwamen in de afgelopen jaren ook nieuwe alternatieven op de markt, bijvoorbeeld zeer energiezuinige ventilatiesystemen, micro warmtekrachtkoppeling, nieuwe mogelijkheden voor LED-verlichting.

 

Behoud van cultuurhistorische waarden

Het effect van de (geplande) ingrepen voor de monumentale waarden wordt weer gegeven op de ‘Mo-Prestatiekaart’. Gaan er cultuurhistorische waarden verloren dan wordt een lagere score bereikt, indien er waarden worden herstelt kan de score ook stijgen. Op de kaart is te zien dat de (geplande) ingrepen in de meeste gevallen niet tot een verlies van cultuurhistorische waarden leiden.
 
Uiteindelijk worden beide scores, duurzaamheid en monumentenzorg, samengevoegd in de ‘DuMo-Prestatiekaart’. 

 

Betrokken partners

Op de site www.dumoprestatie.nl is ook informatie over de projecten te vinden. Steeds weer krijgen wij ook de vraag welke aannemer of architect bij een project betrokken was of welke leverancier een specifiek product heeft geleverd. Voor nieuwe opdrachtgevers die zich willen oriënteren op geschikte partners voor hun project is dit soms een hele zoektocht, zo blijkt uit de gesprekken. Andersom kennen wij ervaren en betrokken professionals die graag willen laten zien dat zij bij een of meerdere van deze bijzondere projecten betrokken zijn geweest. Het lijkt dus tijd voor een aanvulling van onze site. Bent u betrokken geweest bij een van de 40 projecten of hebt u een product geleverd dat bij een of meerdere projecten is toegepast dan kunt u binnenkort uw werkzaamheden of product op de site presenteren. Voor de eerste 5 bedrijven die zich melden bieden wij deze mogelijkheid voor een periode van 6 maanden gratis aan. Wilt u hiervan gebruik maken, neem dan snel contact op met info@nibe.org. Behoort u niet tot de eerste 5 bedrijven die zich melden, dan bieden wij u aan om u werkzaamheden of producten gedurende een jaar te presenteren voor €250 – uiteraard kunt u zelf kiezen of u van dit aanbod gebruik wilt maken.
 
(1)  Nusselder, E.-J., van de Ven, H.; Haas, E.M, Dulski, B., (2008). Handboek duurzame monumentenzorg : Theorie en praktijk van duurzaam monumentenbeheer. Rotterdam: SBR. ISBN 9789053674840