DUBOkeur voor de compensatiesteen:

23
May
2017
Bij het NIBE hebben we de Compensatiesteen in diverse toepassingen getoetst en in al de getoetste toepassingen behoort de steen tot de milieutechnische top. De Compensatiesteen heeft een minimum aan primaire grondstoffen nodig. 30% van de grondstoffen bestaat namelijk uit secundair toeslagmateriaal; dit zijn gerecyclede en opgewaardeerde reststoffen uit de staalindustrie. Maar het meest revolutionaire is dat Compensatiesteen niet geproduceerd wordt door traditionele productieprocessen die fossiele brandstoffen verbruiken. Compensatiesteen wordt enkel verhard door pure CO2. Hiermee slaat de Compensatiesteen significante hoeveelheden CO2 (250 kg/m3 Compensatiesteen) permanent op. Compensatiesteen vormt dus met recht een hoogwaardig, duurzaam en circulair product.
 
Levenscyclusanalyse en DUBOkeur®
Voor een onafhankelijke onderbouwing van de duurzaamheid van Compensatiesteen heeft De RuwBouw Groep de levenscyclusanalyse laten analyseren en keuren bij het NIBE. Hieruit blijkt dat Compensatiesteen het meest duurzame, gekeurde ruwbouwproduct is in de markt. Compensatiesteen kent een LCA-score (Schaduwprijs per functionele eenheid) van € 0,77 per m2 (met een dikte van 100mm). Daarnaast heeft Compensatiesteen het DUBOkeur® ontvangen voor elk van zijn toepassingen, zowel dragend als niet-dragend. Compensatiesteen behoort hiermee tot de meest milieuvriendelijke producten. 
 
Kijk voor een uitgebreid overzicht van de milieuscores op www.drbg.nl
 
Voor de complete lijst met DUBOkeur producten zie www.nibe.info/dubokeur