DUBOkeur® bouwsysteem:

07
Jul
2015
DUBOkeur® bouwsysteem
Als een product een DUBOkeur® certificaat heeft, is het voor iedereen duidelijk dat dit product tot de milieutechnische top binnen zijn toepassingsgebied behoort. Het DUBOkeur is daarom een breed gedragen en veel gebruikt keurmerk op product- en grondstofniveau. Echter een toegepast product staat vaak in directe verbinding met andere producten en kan daarmee van invloed zijn op deze andere producten. Bijvoorbeeld: een verkleefde dakbaan kan er voor zorgen dat het eronder liggende isolatiepakket niet meer hoogwaardig te recyclen is. De invloed van producten op elkaar kunnen op milieugebied dus grote gevolgen hebben. Daarom hebben we het DUBOkeur® voor systemen ontwikkeld, hiermee is het voor iedereen gemakkelijk inzichtelijk welke systemen een duurzame keuze zijn.
 
Wanneer krijgt een systeem het DUBOkeur®?
 
Voor het DUBOkeur® wordt gebruik gemaakt van het TWIN-model. Er wordt een classificatie gemaakt waarbij verschillende systemen met elkaar onderling worden vergeleken. Het vanuit milieuoogpunt beste systeem krijgt altijd milieuklasse 1a, er is immers altijd een beste systeem. Om de milieuklasse van andere systemen binnen dezelfde systeemgroep te bepalen, worden de andere systemen aan de hand van de milieukosten geclassificeerd en aan de milieureferentie (systeem met milieuklasse 1a) gerelateerd. 
Het systeem met de laagste milieu-impact, zou in principe het systeem zijn wat bestaat uit alleen maar de milieutechnische beste (milieuklasse 1a) producten. Dit is echter niet per definitie altijd het systeem met de laagste milieu-impact. Om te bepalen welk systeem de laagste milieu-impact heeft, moet namelijk ook de invloed van de verschillende producten van het systeem onderling worden meegenomen in de toetsing. Het kan namelijk zo zijn dat verschillende combinaties van producten elkaar positief of negatief beïnvloeden. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als één product binnen het systeem een korte levensduur heeft, waardoor andere producten binnen het systeem ook vervangen moeten worden. Daarom worden voor alle systemen een levenscyclusanalyse uitgevoerd op systeemniveau om te onderzoeken welk systeem milieutechnisch het beste scoort.
Het DUBOkeur systeem is net als het DUBOkeur® product alleen te verkrijgen voor systemen die bij de milieutechnische top behoren. Dit betekend, dat de systemen in milieuklasse 2c (goede keuze) of beter moeten vallen, om in aanmerking te komen voor het DUBOkeur. 
 
 
 
Laat uw systeem toetsen op de criteria voor het DUBOkeur®
 
Indien u een systeem levert waarvan u wilt aantonen dat dit bij de milieutechnische top van de systemen behoort, neem dan contact op met het NIBE (info@nibe.org of telefonisch 035 - 694 82 33) om de mogelijkheden voor een DUBOkeur toetsing op systeemniveau te bespreken.
 
Enkele voorbeelden van systeem groepen zijn:
  • Plat dakopbouw
  • Hellende daken
  • Dichte geveldelen
  • Begane grondvloersystemen