haal als producent het maximale uit de MPG berekening :

12
Mar
2018
Haal als producent het maximale uit de MPG berekening
LET OP DE CURSUS VAN 16 MEI ZIT VOL. Daarom is er een nieuwe dag georganiseerd op 23 mei van 12:30 tot 16:00. 
 
 
Om onnodige milieu-impact van bouwmaterialen te voorkomen heeft de overheid sinds 2013 in het bouwbesluit de Milieuprestatie gebouw (MPG) opgenomen. Begin 2018 is er een grenswaarde vastgesteld waaraan de gebouwen moeten voldoen, het betreft een maximale totale schaduwprijs van 1,0 €/m2bvo. Dit is een toetsingscriterium van de omgevingsvergunning voor woningen en kantoren (> 100m2), dus van toepassing voor een zeer groot gedeelte van de bouw. Kortom er gebeurd veel op de markt van duurzame bouwmaterialen en de vrijwilligheid is overgegaan naar wettelijke eisen. 
 
 
We hebben gemerkt dat het soms over kan komen als complexe materie, waardoor producenten door de bomen het bos niet meer zien.  Daarom hebben we een specifieke cursus voor producenten en leveranciers van bouwproducten ontwikkeld, waarmee ze in één klap op de hoogte zijn van de MPG berekening en de achterliggende databases. Daarbij biedt de cursus handvatten om als producent de juiste strategische keuze te maken op het gebied van LCA’s, milieuverklaringen en de MPG.
 
Bij het NIBE maken we zowel MPG berekeningen voor prijsvragen, tenders en bouwaanvragen, als ook de Levenscyclusanalyses (LCA’s) voor producten (voor inmiddels meer dan 100 producenten), die de bouwstenen vormen van de MPG berekening. Hierdoor weten we goed waar je als producent op moet letten en waar de kansen en knelpunten liggen.
 
De MPG-cursus omvat o.a. de volgende onderdelen.
  • Wat is de MPG en hoe wordt hij gebruikt (o.a. voor tender-uitvragen, prijsvragen etc.)
  • Verhouding MPG, NMD, MRPI, EPD
  • Consequenties van de keuze om als branche of als producent in de NMD te staan: verschil tussen CAT 1 product specifieke data, CAT 2 branche gemiddelde data en CAT 3 generieke data (incl. 30% ophoogfactor).
  • Kosten/baten analyse van opname van een product in de NMD
  • Welke producten zijn handig om op te nemen in de MPG (wat is een logische strategie)
  • Wat zijn de te verwachten toekomstige ontwikkelingen
  • Daarnaast is er voldoende ruimte voor concrete vragen
 
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld je daarom nu snel aan (via een email naar info@nibe.org).
 
Kosten: €295 excl. BTW (per deelnemer)
Datum: 23 mei 2018
Duur: 12:30 tot 16:00
Locatie: Bussummergrindweg 1B, 1406 NZ Bussum