Elektrostress youtube video's:

Op deze webpagina vind u een intressante verzameling met Youtube video's over het onderwerp elektrostress.

Biologische effecten op het bloedbeeld na 6 minuten mobiel bellen bij een persoon met EHS.

Bomen vertonen biologische effecten bij 500 tot 1000 uW/m2 (minder dan 0,5 V/m) hetgeen overeen komt met het signaal van een draadloze router op 50 cm afstand.

De epidemiologe Devra Davis uit grote twijfels over de veiligheid van de draadloze technologie.

Voordracht Dr.Robert Herberman, Directeur van het Kanker Instituut van de Universiteit van Pittsburg, gehouden bij de boekpresentatie van Devra Davis’ “Disconnect”.

De Zweedse wetenschapper Olle Johansson waarschuwt in harde bewoordingen om te stoppen met de draadloze technologie voordat het voor veel mensen te laat is.

In een eerdere opname al uit 1977 verklaart Dr. Marino de enorme kloof tussen biologen en fysici die tot de dag van vandaag voortduurt.

Een video over de bovenstaande onderzoeksresultaten door George Carlo voor Motorola. In deze lezing gehouden in Engeland vertelt Carlo wat er precies gebeurt in het lichaam van een extra overgevoelig persoon en vooral wat de eventuele gevolgen zijn op langere termijn.

Over de zeer hoge gezondheidsschadelijke elektromagnetische velden bij motorfietsen.

Dr. Andrew A. Marino over de houding van de telecomindustrie

 

Dr. Andrew A. Marino is verontwaardigd over de houding van de telecomindustrie omdat hij al in 1960 met onderzoeksresultaten is gekomen die uitwezen dat de draadloze techniek onverstandig is. Toentertijd heeft men niet naar hem willen luisteren. Hij beschrijft hoe het menselijk lichaam reageert op straling van draadloze technologie.

deel 1

deel 2

deel 3

Documentaire over de gevaren van digitale communicatietechnieken

 

Documentaire over de gevaren van digitale communicatietechnieken. U ziet in deze documentaire de gevonden biologische effecten en de mensen die deze effecten in hun lichaam ervaren. Het lichaam voelt de digitale signalen, maar die zijn zo levensvreemd dat het immuunsysteem daar verkeerd op reageert.

Deel 1

deel 2

deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Documentaire over emissienormen voor draadloze technologie

 

 

Noorse documentaire over de totstandkoming van de emissienormen voor hoogfrequente draadloze technologie door de onderlinge samenwerking van IEEE en ICNIRP. Deze normen zijn overgenomen door de WHO en andere aangesloten landen.

deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Documentaire over de Zwitserse emisienormen

 

Vierdelige documentaire over de Zwitserse emissienormen die afwijken van de door de ICNIRP
voorgestelde emissienormen.

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Researcher Örjan Hallberg

 

Researcher Örjan Hallberg werkte sinds 1966 als technisch onderzoeker voor de telecomindustrie
(Ericson) belast met de kwaliteitscontrole. Sinds 1998 heeft hij zich beziggehouden
met epidemiologisch onderzoek naar het verband tussen gezondheidsklachten en draadloze
technologie.In deze zesdelige reportage doet Hallberg verslag van zijn onthutsende bevindingen.
Een reportage van Creatrix 13 (Denemarken).

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Hersentumor en mobiele telefonie

 

Wereldwijde berichtgeving over het verband tussen glioma (hersentumor) en mobiele telefonie.

 

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5