duurzame renovatie:

WOONBLOK IN AMSTERDAM

Het woonblok bevat 62 woningen en is in bezit van corporatie Alliantie.  Het gemiddelde gebruiksoppervlak per woning bedraagt 77m2. Voor dit project heeft het NIBE de te verwachten reductie van het energieverbruik aan de hand van een bepaald maatregelenpakket berekend. Dit resulteerde in een te verwachten reductie van 40,6%.

Ook is berekend wat de te verwachten financiële consequenties voor de bewoners in termen van besparing op energiekosten zijn. De te verwachten kosten voor het energieverbruik per woning zijn door de ingrepen afgenomen tot circa € 600/jaar.

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Birgit Dulski

andere projecten voor corporaties: