Ondersteuning MVO-beleid:

MONITORING DUURZAAMHEIDSBELEID KLEURRIJKWONEN

KleurrijkWonen is een woningbouwcorporatie met een duidelijke visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij heeft in dit kader een duurzaamheidsbeleid vastgesteld. De corporatie heeft aan het NIBE gevraagd om een 0-meting duurzaamheid te doen. Daarbij wordt de mate waarin de organisatie met duurzaamheid bezig is, als ijkpunt in beeld gebracht.

Bij de 0-meting werd gekeken naar interne bedrijfsprocessen, naar de eigen vestigingen en naar de voorraad aan huurwoningen. Aan de hand van deze 0-meting als vertrekpunt kan de organisatie jaarlijks de vooruitgang op duurzaamheidsgebied en daarmee de realisatie van haar MVO-beleidsdoelen monitoren en indien nodig bijstellen.

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Jörg Blass

andere projecten voor corporaties: