Duurzame locatieontwikkeling:

TOOLENBURG ZUID

Ymere is een ontwikkelaar met hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. In Haarlemmermeer sluiten deze ambities aan op het beleid van de gemeente. Beide partijen hebben dan ook in een convenant afgesproken om bij de ontwikkeling van Toolenburg Zuid een energieambitie te formuleren die boven de huidige normen in het Bouwbesluit ligt. Zij zijn onder andere overeengekomen om de haalbaarheid van een EPC van 0,4 te onderzoeken. Daarnaast is de doelstelling geformuleerd om 10% van de benodigde energie op een duurzame manier op te wekken. In opdracht van Ymere heeft het NIBE in beeld gebracht op welke manier deze ambitie ingevuld kan worden. Het traject bestond uit drie fasen.
 
Eerst werd tijdens een workshop conform de  World Café methodeaan de deelnemers gevraagd om uitspraken te doen m.b.t. onderwerpen zoals energiebesparing, duurzame energie en bewonersaspecten.
 
Op basis van de verkregen informatie heeft het NIBE een afwegingsmatrix opgesteld en tijdens de tweede workshop toegelicht. De deelnemers hebben vervolgens in twee werkgroepen de verschillende concepten op basis van de voorgestelde afwegingscriteria beoordeeld en gerangschikt. In de plenaire discussie is besloten om twee principiële concepten verder uit te werken.

In de laatste stap van dit traject heeft het NIBE deze voorkeursconcepten verder uitgewerkt en de technische, organisatorische en financiële consequenties in beeld gebracht

Klik hier voor een folder over dit project

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Jörg Blass

andere projecten voor corporaties: