Breeam beoordelingen:

ENEXIS REGIOKANTOREN

Voor de twee regiokantoren van Enexis heeft de opdrachtgever een hoge ambitie geformuleerd: BREEAM Excellent. Als partner binnen een aanbestedingsconsortium heeft het NIBE een BREEAM scan uitgevoerd om inzichtelijk te maken welke maatregelen nodig zijn om een dergelijk hoog ambitieniveau te realiseren. Aan de hand van meerdere varianten werd uiteindelijk het maatregelenpakket samengesteld waarmee de aanbieding in het kader van de prijsvraag werd ingediend.
 

BREEAM SCAN WEENAPOINT

Voor deze ontwikkelingslocatie in het centrum van Rotterdam lag er al een ontwerp van een ontwikkelaar. Deze ontwikkelaar heeft het NIBE gevraagd om het duurzaamheidsniveau van het huidige ontwerp met BREEAM inzichtelijk te maken. Vervolgens hebben wij aanvullende maatregelen voorgesteld waarmee het BREEAM niveau kon worden verbeterd naar Excellent.
 

BREEAM MAT 1 berekeningen

MAT 1 is één van de credits in BREEAM die door deze te behalen kan bijdragen aan een goede BREEM score. MAT 1 heeft als doel het  stimuleren van het gebruik van materialen met een lage milieu-impact gedurende de levenscyclus (van winning van de grondstoffen tot het afvalscenario).  Deze credit is gebaseerd op de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken en de daarbij behorende Nationale Milieudatabase. Het NIBE heeft voor verschillende projecten een MAT 1 berekening uitgevoerd en geadviseerd hoe er meer credits behaald kunnen worden.
 

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Kamiel Jansen