adviezen ter productverbetering:

ALUMINIUM KOZIJNEN

Het NIBE heeft opdracht gekregen om de milieubelasting van een aantal aluminium kozijnen door middel van een levenscyclusanalyse (LCA) inzichtelijk te maken. Daarnaast werd de vraag gesteld welke product- en procesonderdelen de grootste milieuhinder veroorzaken.

Voor deze aspecten hebben we alternatieven aangedragen en doorgerekend. In het geval van de aluminium kozijnen blijkt de coating van het aluminium een belangrijke invloed te hebben op de totale milieubelasting. Daarnaast is het percentage recyclingaluminium een belangrijk criterium. 

Daarmee krijgen producenten niet alleen belangrijke informatie over de huidige milieueffecten van hun product maar ook handvatten voor een milieutechnische optimalisatie ervan. Zij gebruiken deze informatie om de marktpositie van het product te verbeteren. 

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Rick Scholtes