DUBOkeur toetsen:

DUBOKEUR TOETS KOZIJNEN

Inmiddels heeft het NIBE aan meer dan  200 bouwproducten een DUBOkeur certificaat toegekend, van straatstenen tot dakpannen en van rioolbuizen tot tegellijmen. Ook heeft het NIBE verschillende houten en aluminiumkozijnen een DUBOkeur certificaat aan toegekend.
 
Bij de berekening van een kozijn worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 
  • de gegevens van het specifieke kozijn worden verzameld voor het invullen van een producttoets;

  • de vergelijkingsberekening wordt uitgevoerd per functionele eenheid;

  • het resultaat dat volgt uit de beoordeling wordt getoetst aan de beoordelingsrichtlijn. Op basis van het toetsresultaat wordt het kozijn gekeurd (indien het kozijn tot de milieu-technische top behoort).  In het laatste geval wordt de afwijzing beknopt schriftelijk gemotiveerd.

  • Indien het certificaat behaald wordt, worden de certificaten en het logo van de fabrikant op de website www.nibe.info geplaatst. Ook wordt er een nieuwsbericht gemaakt en wordt over het behalen van de certificaten getwitterd.
     

DUBOKEUR TOETS DAKPANNEN

Bij dakpannen vinden sinds jaren ontwikkelingen plaats waarbij duurzaamheid als toegevoegde waarde beschouwd wordt.
 
De producenten gebruiken een DUBOkeur certificaat om marketing campagnes op te zetten en zo de marktpositie van hun dakpan te verbeteren en aan te tonen dat hun product een duurzame keuze is.
 

DUBOKEUR GRONDSTOFFEN

Uitsluitend de meest milieuvriendelijke grondstoffen komen in aanmerking voor het DUBOkeur® merk. De grondstoffen worden beoordeeld volgens de Levenscyclusanalyse (LCA) op basis van 17 (milieu)aspecten, variërend van broeikaseffect tot landgebruik en uitputting van grondstoffen.
 
Met het DUBOkeur® laten fabrikanten/leveranciers zien dat hun grondstof tot de meest milieuvriendelijke grondstoffen behoort (milieuklasse 1 tot en met 2) en zien de afnemers dat de grondstof een milieutechnisch goede keuze is.
Het DUBOkeur® is een uitstekende manier om op een onafhankelijke manier de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van een grondstof aan te tonen.
 
Het NIBE heeft al verschillende grondstoffen gecertificeerd, bijvoorbeeld ReBeAsand (zandvervanger) en ReBeAstone (grindvervanger) van Bonder Recycling. De zand- en grindvervangers zijn afkomstig van gerecycled spoorballast.
 
Dirk Bonder (Bonder Recycling) over het DUBOkeur:
 
‘’Wij kunnen nu aan onze klanten aantonen dat we een maatschappelijk verantwoord alternatief hebben voor grind. Hiermee wordt bevestigd dat we een ook goede grondstof leveren voor de groene beton- en asfaltproductie!’’

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Kamiel Jansen