NIBE-EPD-APPLICATION :

De NIBE-EPD-Application is een online tool waarmee producenten gemakkelijk een levenscyclusanalyse (LCA) kunnen opstellen. Met deze tool worden LCA’s toegankelijker, waardoor producenten op een snelle en betrouwbare manier inzicht in de duurzaamheid van hun producten en processen krijgen. 
 
 
RESULTATEN BRUIKBAAR VOOR OPNAME NMD EN ECOPLATFORM
De tool voldoet volledig aan de EN-15804 en de Nederlandse aanvulling daarop, de “Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW Werken” . De resultaten uit de tool voldoen hiermee aan de eisen van de Nationale Milieudatabase (NMD) en kunnen na een compacte review in de NMD worden opgenomen. De NIBE-EPD-Application is gereviewd en goedgekeurd door SBK, de beheerder van de Nationale Milieudatabase. Doordat de applicatie al is getoetst is slechts een beperkte review nodig (ook doordat grote delen zijn geautomatiseerd), dit scheelt kosten én tijd. Tevens zorgt dit ervoor dat het risico op vertraging door een afgekeurde review geminimaliseerd wordt. 
 
De NMD wordt o.a. gebruikt voor de milieu-prestatiegebouw (MPG) berekening, die sinds 2013 in het bouwbesluit verplicht is . Sinds 2018 is er een grenswaarde ingesteld waaraan de nieuwbouw moet voldoen. Daarnaast wordt de NMD gebruikt voor gebouw beoordelings- en keuringsmethodes zoals: BREEAM MAT 1 en GPR-Gebouw.
In de GWW-sector wordt de NMD gebruikt in DuboCalc berekeningen. DuboCalc is de tool die Rijkswaterstaat, provincies en gemeentes gebruiken om invulling te geven aan de EMVI criteria voor duurzaamheid.
 
Daarnaast voldoen de resultaten ook aan de standaard voor MRPI (milieu relevante product informatie) en zijn geschikt voor opname in het Europese Ecoplatform, waardoor de LCA’s in Europa erkend worden.
 
  
Voorbeeld van een voorkant van een EPD-rapportage die automatisch gegenereerd wordt uit de NIBE-EPD-Applicatie
 
HOOGSTE STANDAARDEN VOOR GEBRUIKS GEMAK EN VEILIGHEID
Er is veel tijd besteed om de NIBE-EPD-Application aan de hoogste standaarden m.b.t. veilig gegevensbeheer te laten voldoen. Om het gebruiksgemak en de feeling van de tool te optimaliseren heeft er een uitgebreide pilot en proefperiode plaatsgevonden. Deze pilot is met succes afgerond en we zijn trots dat er ondertussen al vele LCA’s zijn goedgekeurd en toegevoegd aan de NMD.
 
In deze beknopte Leaflet  is meer informatie te vinden over de drijfveer voor de ontwikkeling van de tool, de efficiëntie in kosten en tijd, die met de tool gepaard gaan, en wat u precies met de resultaten van de tool kunt doen.
 
  
Voorbeeld van de realtime results die tijdens het invoeren gebruikt kan worden om de impact te analyseren. 
 
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten, neem dan contact op met het NIBE.
Contact info@nibe.org of telefonisch naar 035 - 694 82 33

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Kamiel Jansen