Levenscyclusanalyse (LCA):

LCA KOZIJNEN

Het doel is een milieuverklaring voor een vijftal aluminium kozijnen op basis van de NEN 8006-norm. Hiermee kan de gangbare LCA-praktijk via een gestandaardiseerde methode worden vastgelegd. Dit onderzoek wordt voor referentiekozijnen uitgevoerd. 

Daarnaast worden de aluminium kozijnen qua milieuprestatie vergeleken met andere kozijnen. Ook wordt er gekeken naar de invloed op de milieuprestatie bij verschillende recyclingspercentages van aluminium. 

LCA BETONPRODUCTEN

Het Cement & Betoncentrum wil graag de milieubelasting van verschillende betontoepassingen inzichtelijk maken en heeft aan het NIBE gevraagd om hiervoor LCA berekeningen te doen.

Voor de volgende toepassingen werden LCA berekeningen uitgevoerd: straatstenen, rioolbuis, combinatievloer breedplaat en mortel, wand, fundering, kuub beton. In dit traject komen alle aspecten betreffende de milieubelasting aan bod van grondstofwinning, productieprocessen, praktische levensduur, alle logistiek die gedaan wordt van grondstofwinning tot eindproduct. 

LCA LAKKEN

Het doel van dit project was om meer inzicht te verkrijgen in de milieueffecten van de diverse verfsoorten. Daarnaast werd aan het NIBE de vraag gesteld welke weg naar vermindering van de ecologische voetafdruk de meest veelbelovende is. Wij hebben bij dit project een LCA onderzoek gecombineerd met een aanvullend adviestraject.

Klik hier voor een folder over dit project

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Rick Scholtes