EPD of MRPI:

MRPI Verhagen Ramen

Voor Verhagen Ramen heeft het NIBE begin 2014 een LCA-studie uitgevoerd voor twee verschillende aluminium kozijnen. Tijdens dit onderzoek is een LCA-rapport gemaakt waarmee een MRPI-verklaring is opgesteld.

Het doel van een MRPI-milieuverklaring is het doorgeven van milieugegevens van bouwmaterialen, bouwproducten en bouwelementen, zodat milieugegevens in berekeningen van bouwwerken toegepast kunnen worden en/of om er voor te zorgen dat volgende schakels in de keten gebruik kunnen maken van de data  voor het op stellen van een milieuverklaring.

Het doel van het onderzoek voor Verhagen was het opstellen van een MRPI®-toetsingsdossier voor twee aluminium kozijnen op basis van de NEN 8006-norm. Hiermee kan de gangbare LCA-praktijk via een gestandaardiseerde methode worden vastgelegd. Dit onderzoek is uitgevoerd voor de volgende referentiekozijnen:

  • Model A: Prominent® 65e Renova (1 draaideel)
  • Model B: Prominent® 65e Renova (1 vastdeel)


De milieutechnische resultaten van deze kozijnen van Verhagen Ramen zijn beschikbaar via de Nationale Milieudatabase als CAT 1 data.

Meer informatie is te vinden op: www.verhagenramen.nl/

MRPI Pardak® 110 

Voor CRH Europe Sustainable Concrete Centre heeft het NIBE een LCA-onderzoek uitgevoerd om de milieu-impact te bepalen van het parkeerdaksysteem Pardak® 110 op basis van de NEN 8006-norm. Uitkomst van dit onderzoek is een LCA-rapport waarmee een MRPI-blad is gegenereerd, waarop de milieu-impact per effectcategorie is weergegeven. De gegevens zijn door CRH Europe Sustainable Concrete Centre aangeboden aan Stichting Bouwkwaliteit. De gegevens van het parkeerdeksysteem zijn nu beschikbaar in de Nationale Milieudatabase.

De doelgroepen van deze LCA-studie zijn:

• Gebruikers van de Nationale Milieudatabase of programma’s die gebruik maken van deze database, zoals DuboCalc, GreenCalc, GPR, etc. Met deze programma’s kunnen LCA-berekeningen van bouwproducten gemaakt worden.

• Andere gebruikers van MRPI®-certificaten.

Het Pardak® 110 systeem is een parkeerdaksysteem dat bestaat uit de vier onderdelen, namelijk: betontegels, hoekstukken, spanelement en tegeldrager/drukverdeler en wordt toegepast op platte daken.

Meer informatie over het parkeerdak is te vinden op: www.zoontjens.nl

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Rick Scholtes