duurzame ontwerpen:

VOORLICHTINGSCENTRUM AFVALVERWERKINGSCENTRALE MEERLANDEN

Aan het NIBE werd gevraagd om een ontwerp voor een milieubewust voorlichtingscentrum van de afvalverwerkingscentrale Meerlanden te maken. Voor deze bijzondere uitdaging was naast het ruimtelijke ontwerp ook de materialisering een belangrijk item. (Her)gebruik van afval was een onderwerp dat door de opdrachtgever nadrukkelijk werd aangegeven. Daarnaast waren ook op energie- en watergebied hoge eisen aan het ontwerp gesteld. Uiteindelijk is er een bijzonder ontwerp ontstaan dat architectonische en esthetische kwaliteit combineert met zichtbare milieumaatregelen

WOONHUIS LELYSTAD

Voor twee particuliere opdrachtgevers heeft het NIBE een vrijstaande villa in Lelystad ontworpen. De villa is gelegen op een circa 2.500 m² grote aan het water grenzende kavel. De opdrachtgevers wilden veel daglicht en transparantie. Het huis bestaat uit twee loodrecht op elkaar gesitueerde bouwlichamen met een hoogteverschil van 90cm en volgt daarmee de helling van de kavel naar het water toe. Het dak wordt juist hoger naar het water toe, waardoor het huis zich als het ware naar het water toe opent. Voor de draagconstructie werd gekozen voor houtskeletbouw. Door de oversteken van het dak liggen de houten kolommen deels in de lijn van de gevel en deels daarbuiten. Rondom het lager gelegen bouwlichaam is een houten vlonder ontworpen die het resterende niveauverschil tot maaiveldniveau overbrugt. Het huis is opgeleverd medio 2005.
 

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Birgit Dulski

andere projecten voor particulieren: