ontwikkeling rekenmodellen:

DUBOCALC

In opdracht van RWS was NIBE betrokken bij de ontwikkeling van DuboCalc. Dit is een rekentool voor de GWW sector. Op basis van een levenscyclusbenadering worden de milieueffecten van GWW plannen inzichtelijk gemaakt en uitgedrukt in een Milieukostenindicator (MKI). Het rekenprogramma kan kwantificeren in welke mate ontwerpen voor infrastructurele werken duurzaam zijn ontworpen of waar nog mogelijkheden ter optimalisatie liggen. Daarnaast worden de milieueffecten uitgedrukt in CO2 belasting door materialen en processen. Het NIBE heeft de inhoudelijke basis van het rekenmodel ontwikkeld.

Klik hier voor een folder over dit project

 

BESLISMODEL KANTOORTRANSFORMATIE

Leegstaand vastgoed wordt een steeds groter probleem. Wat is duurzamer, transformatie of sloop en nieuwbouw? Het NIBE heeft in opdracht van de provincie Utrecht een rekenmodel ontwikkeld dat een objectief antwoord geeft op deze vraag. Op basis van de GreenCalc methodiek wordt een Milieu-Index-Gebouw (MIG) voor beide varianten berekend. Daarbij worden de milieueffecten voor de onderwerpen materiaal, energie en water berekend voor de transformatie en voor de nieuwbouwsituatie. 

Klik hier foor een folder over dit project

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Gert Jan van Beijnum