Dubocalc berekening:

GROOT ENSCHEDE

Met een van de oudste perronindelingen in Nederland is station Enschede wel toe aan een grondige vernieuwing. Groot Enschede is een omvangrijk werk wat in de zomervakantie van 2013 uitgevoerd wordt. Het betreft de totale ombouw van het gehele emplacement Enschede. Dit is inclusief de stationsomgeving, de verbreding van een tunnel en het aanbrengen van een nieuwe tunnel.

Voor MNO Vervat heeft het NIBE eind 2012 voor drie onderdelen van Groot Enschede de MKI-score bepaald en daarnaast ook voor elk onderdeel een duurzamere variant doorberekend. MNO Vervat kon de resultaten gebruiken voor de inschrijving op het project, welke onlangs is gegund aan aannemerscombinatie MNO Vervat/VolkerRail. Met de MKI-score die met dit programma is berekend, kon MNO Vervat aantonen dat zij milieubewuste keuzes hebben gemaakt. Mede dankzij de DuboCalc berekening is het project gegund. 

Gemeenten inzicht geven in duurzaamheid

Met DuboCalc, het programma waarmee de milieu-impact van GWW-werken kan worden bepaald, kan met de MKI (Milieu Kosten Index) een duidelijk beeld worden gegeven van de duurzaamheid van een project. Varianten kunnen met elkaar worden vergeleken of er kan voor één project worden berekend waar de meeste milieuwinst te behalen valt.

Voor De Jonge Milieu Advies hebben we in 2012 van verschillende projecten meerdere scenario’s doorgerekend. Dit had als doel om gemeenten inzicht te geven in de invloed die bepaalde keuzes hebben op de duurzaamheid van een project. Er is bijvoorbeeld gekeken naar de milieu-impact van verschillende typen asfalt en de impact van transportafstanden van een aantal grondstoffen op de MKI.

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Mantijn van Leeuwen