Beleidsondersteuning:

FORMULERING MILIEUBELEID GEMEENTE NIEUWEGEIN

De gemeente Nieuwegein kan op het gebied van duurzaam bouwen terugblikken op een lange geschiedenis: Het startschot voor het duurzaam bouwen beleid in Nieuwegein was het verkrijgen van de voorbeeldstatus duurzaam bouwen in 1996 voor het ontwerp van het (niet gerealiseerde) stadshuis 'Het Huis met de Pet'.

In 1997 heeft de gemeenteraad de 'Uitgangspunten voor Duurzaam Bouwen Woningbouw' vastgesteld en in 1998 de intentieverklaring 'Afsprakenprogramma Duurzame Utiliteitsbouw' ondertekend. Het destijds opgezette duurzaam bouwen beleid kenmerkte zich, zoals in veel Nederlandse gemeenten, door het gebruik van omvangrijke maatregelenlijsten.

In latere jaren werd steeds vaker gewerkt met prestatie-eisen. Dit is ook de weg die de gemeente Nieuwegein wilde inslaan voor de periode vanaf 2006. Het NIBE heeft de gemeente Nieuwegein in deze periode instensief ondersteund bij de ontwikkeling van een nieuw duurzaam bouwen beleid.

Klik hier voor een folder over dit project

IMPLEMENTATIE DUBO BELEID GEMEENTE BUSSUM

De gemeente Bussum heeft veel tijd en energie gestoken in het formuleren van een Duurzaam Bouwen beleid. Voor de volgende stap, het implementeren ervan, werd het NIBE gevraagd om dit traject zowel inhoudelijk als procesmatig te trekken. De interne draagvlakvorming en de integratie van duurzaam bouwen in de gemeentelijke procedures werden in een intensief begeleidingstraject gerealiseerd.

Het NIBE werkt daarbij op detacheringsbasis om de lijnen naar de gemeentelijke organisatie zo kort mogelijk te houden. Uiteindelijk heeft duurzaam bouwen een vaste plek gekregen in de "Bussumse Werkwijze" én tussen de oren van de gemeentelijke medewerkers.

Inmiddels heeft Duurzaam Bouwen een vaste plek in elk ruimtelijk project binnen de gemeente Bussum.

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Jörg Blass