ondersteuning onderzoek:

TU DELFT

 Michiel Haas, algemeen directeur van het NIBE, is tevens deeltijd hoogleraar aan de TU Delft. Regelmatig ontstaat via deze weg een intensieve samenwerking op wetenschappelijk gebied.  Het NIBE slaat daarbij vaak de brug tussen een wetenschappelijk onderzoekskader en de concrete invulling ervan in de bouwpraktijk. Op die manier blijft het NIBE als innovator op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken en kan in haar dienstverlening hierop inspelen.

SUSTCON

Samen met internationale partners maakt het NIBE deel uit van een Europees consortium dat zich bezighoudt met het ontwikkelen en vermarkten van duurzaam beton. Het project wordt door de Europese Commissie ondersteund. Centraal staan bij het SUSTCON project de ontwikkeling van een duurzaamheidslabel voor beton en het opstellen van een businessplan om de marktkansen voor duurzaam beton te vergroten.   
 

CENTER FOR entrepreneurship and stewardship VAN DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

Het Center for Entrepreneurship and Stewardship van de Nyenrode Business Universiteit heeft in opdracht van het Klimaatbureau Amsterdam en het Bureau Welstand de potenties van CO2-reductie in woonblokken in de 19e eeuwse ring en de gordel '20-'40 onderzocht. Het NIBE heeft aan dit onderzoek bijgedragen door voor zes woonblokken de CO2-reductie te berekenen die door eerder uitgevoerde renovaties werd bereikt.  Het resultaat was opvallend: bij dit type gebouw kan met relatief eenvoudige maatregelen al gauw een energiebesparing van circa 50% worden bereikt. Alleen gebeurt dit tot nu toe slechts in enkele voorbeeldprojecten. De potenties zijn groot, maar om deze beter te benutten moet meer rekening worden gehouden met de belangen van de stakeholders, zo bleek uit het onderzoek. En dit zijn niet alleen financiële belangen...

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Birgit Dulski

overige projecten voor kennisorganisaties: