Publicaties:

HANDBOEK DUURZAME MONUMENTENZORG

In september 2008 kwam het 'Handboek Duurzame Monumentenzorg' uit: een naslagwerk dat laat zien dat ook bij monumenten en overige historische gebouwen de kansen voor duurzaam bouwen groot zijn. Het Handboek wordt uitgegeven door SBR en is gezamenlijk geschreven door Evert Jan Nusselder en Huub van de Ven (beiden toen werkzaam bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg) en door Michiel Haas en Birgit Dulski (beiden werkzaam bij het NIBE). Dat alle vier auteurs nog steeds (vaak samen) talrijke projecten op het gebied van duurzame monumentenzorg begeleiden laat zien dat de combinatie duurzaamheid en monumentenzorg een 'hot item' is en dat de kennis die ze toen samen verzameld hebben, nu echt gevraagd is. Dit is ook te merken aan het feit dat het Handboek al snel toe was aan een nieuwe oplage: In 2011 werd tijdens de Restauratiebeurs de herdruk in de nieuwe huisstijl van de SBR gepresenteerd.

Klik hier voor een folder over deze publicatie

Voor advies in Duurzame Monumentenzorg, zie Advies Duurzame Monumentenzorg
 

'wijzer met lca's' (publicatie over de lca van betonproducten) 

In mei 2011 heeft het Cement&BetonCentrum samen met de Betonvereniging, de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) en de Vereniging
Ondernemers Betonmortelindustrie Nederland (VOBN) aan het NIBE opdracht gegeven om voor zes beton producten een LCA uit te voeren. Het betrof straatstenen, een rioolbuis, een combinatievloer, een (dragende) wand, een fundering en een kubieke meter beton. Het NIBE heeft deze berekeningen uitgevoerd en mee gewerkt aan de publicatie: ‘Wijzer met LCA’s”.
 
Meer informatie over de publicatie en de publicatie zelf zijn te downloaden op de website van cementenbeton.
 
Voor meer informatie over LCA onderzoeken, zie: 
LCA onderzoek
 

BROCHURE PRAKTIJKVOORBEELDEN ENERGIEZUINIGE WONINGBOUW

Er zijn verschillende manieren om aan de vereiste Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) te voldoen. Welke consequenties hebben de maatregelen voor het comfort? In opdracht van SenterNovem (nu Agentschap NL) heeft het NIBE in 2006 de brochure 'Praktijkvoorbeelden energiezuinige woningbouw. Ervaringen - keuzes -comfort' geschreven. In deze brochure vertellen architecten, corporaties en bewoners van negen heel verschillende projecten over hun ervaringen met energiezuinige woningen, die voor een deel een EPC bereiken die zelfs ver onder de pas sinds 2011 vereiste EPC van 0,6 uitkomt. De eisen m.b.t. de EPC worden ook in de toekomst steeds verder aangescherpt. Het NIBE brengt de consequenties van de beoogde stappen in beeld. Wij ontwikkelen technische maatregelen pakketten, berekenen de economische haalbaarheid en communiceren met betrekking tot andere aspecten waaronder comfort en gezondheid.

Klik hier voor een folder over deze publicatie

Voor advies in Duurzame Monumentenzorg, zie Advies Duurzame Monumentenzorg

'TELKENS DE WERELD OPNIEUW UITVINDEN' - FILM OVER RECYCLING VOOR EEN INTERNATIONALE CONFERENTIE

Eind 2004 vond in Barcelona de internationale conferentie 'Use of recycled materials in Buildings and Structures' plaats. In opdracht van prof. Charles Hendricks, voorzitter van deze conferentie, heeft het NIBE een film gemaakt waarin deskundigen hun mening geven over recycling van bouwmaterialen en gebouwen. Aan het woord komen Lucien Kroll uit Brussel, Francine Houben uit Rotterdam, Stephan Behnisch uit Stuttgart, Juan Herreros uit Madrid, Manfred Wierichs uit Krefeld, Bob van Reeth uit Antwerpen, Carlos Hernandez Pezzi uit Madrid en Frits Schlinemaan uit Geneve. Dat leverde heel verschillende perspectieven op. Zo getuigt de film bijvoorbeeld van een pragmatische uitleg over 'geordneter Rückbau' in Duitsland, maar ook van een bijna poëtisch verhaal over een afvalverwerkingscentrale in Spanje. Verder geven de geïnterviewden onder meer uitsluitsel op de vraag of ze voldoende vertrouwen hebben in de kwaliteit van recyclingmaterialen om deze ook te gebruiken in hun eigen woning.

Boek 'Duurzaam erfgoed' van de rijksdienst voor cultureel erfgoed

Monumenten in Nederland worden gekoesterd en vaak met veel genoegen gebruikt. Maar de monumenten voldoen vaak niet aan de huidige eisen met betrekking tot comfort en energiezuinigheid. Hierbij rijzen de vragen, hoe duurzaam zijn monumenten? en hoe kunnen monumenten verduurzaamd worden?
 
Het NIBE heeft meegewerkt aan vier hoofdstukken van het boek Duurzaam Erfgoed. Het gaat om de hoofdstukken:
  • Historische bouwmaterialen en het milieu; door Michiel Haas
  • Het DuMo-rekenmodel in de praktijk; door Birgit Dulski
  • Win-win-win situaties; door Anke van Hal en Birgit Dulski
  • Kiezen tussen sloop of herbestemming; door Gert Jan van Beijnum


Voor advies in Duurzame Monumentenzorg, zie Advies Duurzame Monumentenzorg

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Kamiel Jansen

overige projecten voor kennisorganisaties: