Consortia / prijsvragen:

DUO EN BELASTINGDIENST GRONINGEN

De bekende kantoortorens van DUO (voorheen IB groep) en de Belastingdienst in Groningen zijn gebouwd in de jaren '70 en voldeden niet meer aan de eisen die beide organisaties aan hun huisvesting stelden. Voor de nieuwbouw heeft de Rijksgebouwendienst een aanbesteding uitgevoerd conform de Europese aanbestedingsregels. Uit de inschrijvingen werden vijf consortia  geselecteerd die een ontwerp en een projectplan mochten uitwerken. In maart 2008 werd het consortium DUO2 als preferred bidder aangewezen en werd er dus voor gekozen om het door UNstudio ontworpen gebouw te realiseren. Het NIBE maakte deel uit van het winnende consortium.  Er werden extra eisen gesteld aan duurzaamheid en er is derhalve veel aandacht besteed aan duurzaamheid in het ontwerpproces, waar het consortium in 2009 de Bouwprijs mee gewonnen heeft. DUO2 realiseert niet alleen het gebouw, maar is ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de facilitaire dienstverlening voor een periode van 20 jaar. Daardoor zijn veel energiebesparende maatregelen rendabel.
 

Nieuwbouw van twee regiokantoren

Enexis is van plan om in Maastricht en Venlo twee nieuwe regiokantoren te realiseren. Hiervoor is een prijsvraag geformuleerd, waarbij duurzaamheid een van de kernkwaliteiten van het ontwerp moest zijn. Het NIBE is door Strukton gevraagd om als duurzaamheidsexpert deel te nemen aan het consortium. Het NIBE heeft inzichtelijk gemaakt welke maatregelen nodig zijn om een BREEAM Excellent niveau te realiseren.

Hoofdkantoor Rabobank Utrecht

De Rabobank heeft in 2005 een prijsvraag uitgeschreven voor de bouw van haar nieuwe hoofdkantoor in Utrecht, direct langs het spoor op een heel prominente locatie. De duurzaamheidsambities waren hoog. Kraaijvanger Urbis bureau voor architectuur en stadsontwerp heeft hiervoor ondersteuning van het NIBE ingehuurd. Samen hebben wij in februari 2005 een duurzaamheidsconcept voor het nieuwe gebouw ontwikkeld en hebben de prijsvraag gewonnen. Inmiddels staat het gebouw er en is het bij veel mensen bekend als 'de verrekijker'.

 

Klik hier voor een folder over dit project 

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Gert Jan van Beijnum

overige projecten voor Architecten: