GreenCalc berekeningen :

WATERTOREN BUSSUM

Greencalc is een rekeninstrument om de milieubelasting van een heel gebouw weer te geven. Hoe hoger de GreenCalc score hoe duurzamer een gebouw. De watertoren te Bussum was in 2011 met een score van 1029 het duurzaamste kantoorgebouw van Nederland. 

Hiervoor is vooral ingezet op de onderwerpen water en energie. Het gebouw is energetisch zelfvoorzienend. Een warmte-kracht-koppeling, een absorbtiekoelmachine, pv-cellen, een windturbine en het gebruik van aardwarmte wekken de benodigde warmte, koude en elektriciteit op.
 
Daarnaast wordt het afvalwater in een helofytenfilter gereinigd en hergebruikt, een aanzienlijke besparing op het drinkwaterverbruik van maar liefst 80%.
 

Klik hier voor de poster: 10 bijzondere kantoren

VARROLAAN UTRECHT 

In opdracht van WPM kantoormanagement heeft het NIBE de mogelijkheden onderzocht om een bestaand kantoorgebouw uit 1991 te verduurzamen.

Aan het NIBE is gevraagd om een GreenCalc+ berekening te maken van de Varrolaan en daarbij de duurzaamheid van de huidige situatie en een viertal scenario’s in beeld te brengen.

town hall OVERBETUWE

Atelier PRO heeft de architectenprijsvraag voor dit project gewonnen. In de loop van de verdere uitwerking werden maatregelen aangepast, geschrapt en toegevoegd. Het NIBE heeft in de VO-, DO- en bestekfase met GreenCalc doorgerekend of de oorspronkelijk vastgestelde ambitie nog steeds geborgd is.

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Gert Jan van Beijnum

Overige projecten voor Architecten: