BREEAM adviestrajecten:

BREEAM Adviestrajecten
Bij het NIBE werken diverse BREEAM Experts en Assessoren, het NIBE kan daarmee verschillende BREEAM werkzaamheden voor architecten, projectontwikkelaars of als onderdeel van een bouwteam uitvoeren. Het NIBE is sinds het begin betrokken bij de ontwikkeling van de Nederlandse BREEAM en is als adviseur nog regelmatig betrokken bij nieuwe ontwikkelingen van de BREEAM methodiek. Daarmee hebben we veel ervaring opgedaan, die we gebruiken bij de advisering en begeleiding van de BREEAM trajecten. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe het NIBE kan assisteren bij een BREEAM keuring: 

Een BREEAM Quick scan uitvoeren 
Uw project wordt met een pre-assessment beoordeling bekeken en de resultaten kunnen aanleiding zijn om in een vroeg ontwerpstadium aanpassingen te doen of te besluiten voor een BREEAM label te gaan of juist niet. 

Het project begeleiden als BREEAM expert 
Het gehele project wordt begeleid op het gebied van duurzaam bouwen, teneinde de vooraf af te spreken BREEAM score te borgen. Alle mogelijk te behalen credits worden voorbereid om het optimale resultaat te behalen. Daarbij hoort een intensief communicatietraject met ontwerper, constructeur, installateur en anderen.

Het project beoordelen als BREEAM assessor
Als de projectbegeleiding door een andere expert is gedaan, kan NIBE als assessor de beoordeling doen, die vervolgens door DGBC goedgekeurd moet worden om het BREEAM label te kunnen verkrijgen.

Uitvoeren van verschillende BREEAM credits 
Het NIBE kan diverse werkzaamheden uitvoeren voor de verschillende onderwerpen binnen de BREEAM systematiek. Met de volgende zes BREEAM credits heeft het NIBE ruime ervaring:

  1. MAT 1, Schaduwkosten van bouwmaterialen: De materiaal gebonden schaduwkosten van het gebouw berekenen en optimaliseren d.m.v. de DGBC Materialentool;
  2. MAT 5 onderbouwde herkomst van bouwmaterialen: Het uitvoeren van een onderbouwde herkomst berekening en optimalisatie d.m.v. de BREEAM MAT 5 calculator;
  3. ENE 1 Energie Efficiëntie: Het uitvoeren van een energieprestatie berekening en optimalisatie conform de NEN 7120;
  4. ENE 5 Toepassing duurzame energie: De gebruikte hoeveelheid duurzaam gewonnen energie berekenen en optimaliseren;
  5. POL 4 Ruimteverwarming gerelateerde NOx‐emissies: Berekenen en optimaliseren van de NOx emissies van het verwarmingssysteem;
  6. WAT 1 Waterverbruik: Het waterverbruik van de sanitaire voorzieningen in kaart brengen en optimaliseren.

Voor een aantal concrete voorbeelden van BREEAM projecten die het NIBE heeft uitgevoerd zie de volgende link.