Artikelen van medewerkers van het NIBE:

DuMo advies voor zeventien scholen in Hilversum

Klik hieronder voor artikelen:

Milieuwinst van circulair bouwen

Hergebruik van bouwmaterialen is nu nog maatwerk, maar de berekening van de haalbare milieu-impact reductie bij de Gooische Mij levert interessante cijfers op. Het toepassen van gebruikte materialen bij nieuwbouw zou dan ook een logische keuze moeten zijn.
 

Artikel in de Cobouw special circulair bouwen

Wegwijs in duurzaam bouwen

LCA, DUBOkeur, NMD, MRPI en/of EPD? In dit artikel proberen we te beantwoorden wat deze termen betekenen en welk levenscyclusanalyse- (LCA)traject in welke situatie het meest voor de hand liggend is.

 

 

 

 

Zonnepanelen op historische daken

Veel mensen ontvangen aanbiedingen voor zonnepanelen of horen er enthousiaste verhalen over. Dat roept de vraag op of het ook mogelijk is om zonnepanelen op historische panden aan te brengen. Birgit Dulski en Kamiel Jansen weten raad.
 
 

Link naar artikel

 

is biobased de weg naar een duurzamere bouwwereld?

Artikel geschreven door het NIBE over de potentie en de aandachtspunten bij het BioBased bouwen, verschenen in de Stedebouw & Architectuur, nr.1 van 2016.

Link naar het artikel

Link naar de Stedebouw & Architectuur database

 

 

Dumo-prestatiekaart

Ervaring en inspiratie van 40 monumenten

Klik hier voor het artikel in PDF vorm

 

 

 

DUBOkeur- PRODUCENTEN AAN HET WOORD

Artikel over de voordelen van het DUBOkeur en hoe de markt het keurmerk voor duurzaam bouwen gebruikt.

Klik hier voor het artikel in PDF vorm

 

 

 

Wat is nu eigenlijk biobased bouwen?

 

Klik hier voor het artikel in PDF vorm

Klik hier voor het artikel op:  www.duurzaamgebouwd.nl

LCA, DUBOkeur, NMD, MRPI, EPD – snappen we het nog?

De milieucomponent in de bouw wordt steeds belangrijker. De overheid wil duurzaam inkopen, maar hoe dat moet is nog bepaald niet duidelijk. Ook het bedrijfsleven neemt langzaam haar verantwoordelijkheid en stelt intern of via de branche regels op om duurzamer te werken. Dat betekent dat de aanzet om te verduurzamen nadrukkelijk aanwezig is, maar men gewoon onvoldoende weet hoe het daadwerkelijk vorm te geven.
 

 

DUURZAME MONUMENTENZORG: de gebiedsgerichte aanpak 

Artikel van Birgit Dulski in de Duurzaam gebouwd van februari 2015.

Link naar artikel

 

MVO-beleid meetbaar en stuurbaar gemaakt

Artikel van Jörg Blass en Gert-Jan van Beijnum  in Bouwen in het oosten, themaspecial: "duurzaam'

November 2014

Klik hier voor het artikelen


 

De gevel van de toekomst

Artikel van Michiel Haas, in het vakblad ramen en deuren.

"De menselijke kant telt ook mee bij duurzaam bouwen"

Klik hier voor het artikelen


 

duurzame monumenten op de kaart gezet

Hoe kunnen monumenten verduurzamen zonder dat ze monumentale waarde verliezen?

 

Klik hieronder voor het artikel:

Artikel Duurzame Monumenten op de kaart gezet

 

Verworvenheden Nationale Milieu Database

Het andere en breed gedragen geluid over de nationale milieu database

Klik hieronder voor het artikel:

Verworven Nationale Milieu Database

 

De Milieuklasse 1A woning

Hoe kies je miliieuvriendelijke bouwmaterialen?

In het najaar nummer van Duurzaam Bouwen in het Oosten is een artikel geplaatst van medewerkers van het NIBE over het kiezen van milieuvriendelijke bouwmaterialen.

Klik hieronder voor het artikel:

De milieuklasse 1A woning

LIKKEBAARDEN BIJ HUIDIG BETONONDERZOEK

Emeritus hoogleraar Michiel Haas ziet serieuze kansen voor tomatencement en mossengevels. 

Het artikel is geplaatst in de innovatiecatalogus 2014 in co-productie met stedebouw & architectuur.

Klik hieronder voor het artikel:

Likkebaarden bij huidig betononderzoek

2038: De circulaire economie werkt

Op 9 december 2013 is het artikel van Michiel Haas met een toekomstvisie met betrekking tot de circulaire economie geplaatst op de Duurzaam Gebouwd website

Klik hieronder voor het artikel:

2038-de-circulaire-economie-werkt
 

 

het meten van duurzaamheid

Artikel in Architectenweb (nummer 2 - jaargang 1 - juli 2013):

Het meten van duurzaamheid

 

 

Onderzoek toont potentie aan van 'tweedehands' kanaalplaten

Artikel afstudeeronderzoek Nanda Naber in Cement (2013-5)

Milieuwinst bij Hergebruik Kanaalplaatvloeren

 

 

Materialen belangrijkste
milieu-uitdaging 

Artikel in Duurzaam Bouwen in het Oosten (maart 2013):

Belangrijkste milieu-uitdaging in de bouw

 

Dubokeur woning

Artikel over het DUBOkeur woning, in de bouwkavel van 2012

link naar het artikel

 

MATERIALEN

Klik hieronder voor artikelen:

0-materialen, de visie van Michiel Haas

 

 

DUURZAME MONUMENTENZORG

Klik hieronder voor artikelen:

dumo-netwerk

Duurzaam behoud van cultureel erfgoed

 

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Jörg Blass