Verduurzaming bouwproducten:

MILIEUTECHNISCHE OPTIMALISERING

We krijgen regelmatig van producenten de vraag of wij bij de milieutechnische optimalisatie van een product kunnen ondersteunen. Hiervoor brengen wij in eerste instantie de milieueffecten van een product met behulp van een LCA aanpak in beeld. Daarmee ontstaat een beeld van de kwantitatieve milieueffecten van een product in de verschillende levensfasen: grondstofwinning, productie, gebruik, sloop.

We kunnen ook de milieueffecten van concurrerende producten inzichtelijk maken om een kwalitatieve vergelijking mogelijk te maken. Vervolgens wordt met de producent overlegd hoe zijn product milieutechnisch geoptimaliseerd kan worden en wat de consequenties van deze verbeterslag zijn.

Eventueel komt het verbeterde product in aanmerking voor een DUBOkeur, waarmee de marktpositie van het product verbeterd kan worden.

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Rick Scholtes