Internationaal onderzoek:

OVER DE GRENZEN HEEN KIJKEN

Het samen met internationale partners oppakken van een burning issue op het gebied van duurzaam bouwen. Een voorbeeld hiervan is SUSTCON (Sustainable concrete), waarbij de mogelijkheden onderzocht werden om beton te verduurzamen.
 
Een nieuw initiatief is om duurzame monumentenzorg in internationaal verband te onderzoeken. Momenteel zijn we bezig een internationaal consortium samen te stellen voor diverse projecten op dit gebied.
 
Door de intensieve samenwerking met de TU Delft en de Nyenrode Business Universiteit is het NIBE steeds op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aankomende (internationale) vraagstukken op ons vakgebied. Het NIBE wordt dan ook regelmatig gevraagd aan dergelijke onderzoeken mee te doen.

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Mantijn van Leeuwen