harmonisatie rekentools:

ÉEN NATIONALE MILIEUDATABASE

Om de milieubelasting van materialen te kunnen berekenen zijn verschillende rekentools beschikbaar. Tot voor kort gebruikten deze instrumenten verschillende databases en rekenregels, waardoor de resultaten sterk uiteenliepen. Samen met andere partijen heeft het NIBE om die reden een harmonisatietraject doorlopen. In eerste instantie heeft het NIBE, samen met anderen, een bepalingsmethode geschreven, gebaseerd op de milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA).

Vervolgens is een Nationale Milieu Database voor bouwproducten opgesteld om te borgen dat verschillende duurzaamheidsinstrumenten hetzelfde resultaat geven bij de berekening van de milieubelasting van een gebouw. Als expert op het gebied van materiaalgebonden milieueffecten was het NIBE maatgevend betrokken bij dit harmonisatieproces. 

Klik hier voor een folder over dit product

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Mantijn van Leeuwen