EPD of MRPI:

uw product in de nationale milieudatabase

Er zijn verschillende type productverklaringen, waarmee getoetste informatie over milieuaspecten van bouwmaterialen, -producten en -elementen door middel van een levenscyclusanalyse gecommuniceerd kunnen worden. De algemene term voor dergelijke verklaringen is EPD (Environmental Product Declaration). Een van de bekendste EPD’s in de Nederlandse bouw is het MRPI-certificaat (Milieu Relevante Product Informatie).

Door Stichting MRPI zijn afspraken gemaakt over hoe een LCA uitgevoerd dient te worden. Deze MRPI-afspraken hebben een breed draagvlak. De MRPI-gegevens zijn daarom onder andere geschikt om opgenomen te worden in de Nationale Milieudatabase en worden ook in sommige andere landen erkent.

Het NIBE voert graag een MRPI uit voor uw product.

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Rick Scholtes