DUBOkeur product GWW:

DE BESTE KEUZES PER TOEPASSING

In 2004 heeft het NIBE een keurmerk ontwikkeld waarmee de milieuvriendelijkheid van verschillende bouwproducten in een specifieke toepassing vergeleken kan worden. Inmiddels heeft dit label zich onder andere uitgebreid voor GWW-producten. Het DUBOkeur® is bedoeld om steeds de beste keuzes van een product in zijn toepassing op het gebied van milieu- en gezondheidsaspecten te keuren.

Hiervoor wordt de milieu-impact van het te toetsen product middels het TWIN-model van het NIBE in relatie gezet tot vergelijkbare producten. De milieu-impact wordt bepaald aan de hand van de Levenscyclusanalyse (LCA) methodiek. Het meest milieuvriendelijke product wordt in milieuklasse 1a ingedeeld, de milieureferentie. De andere producten binnen de zelfde toepassing worden hieraan gerelateerd waarbij, milieuklasse 7c de slechtste keuze is. In principe komen producten uit de milieuklassen 1 en 2 in aanmerking voor een DUBOkeur®. Het DUBOkeur® is dus het bewijs dat een product tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort.

LAAT UW GWW-PRODUCT TOETSEN OP DE CRITERIA VOOR DUBOKEUR®

Inmiddels zijn er al meer dan 500 producten met het DUBOkeur® certificaat. Op www.nibe.info vindt u alle DUBOkeur®producten GWW in hun toepassing en vindt u ook de totale lijst met DUBOkeur producten. Dit is de meest actuele lijst met producten die op dit moment een geldig DUBOkeur®certificaat hebben.

Als fabrikant van een GWW-product kunt u deze bij het NIBE laten toetsen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.dubokeur.nl.

Klik hier voor een folder over dit product

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Kamiel Jansen