DUBOkeur installaties:

Dubokeurmerk voor installaties

Bij het classificeren en keuren van installaties gaat het naast de milieu-impact van de materialen van de installaties, ook om het effect dat de installatie heeft op het energieverbruik van een gebouw tijdens de gebruiksfase.

Om te bepalen welke emissies er vrijkomen en welke grondstoffen aan de natuur worden onttrokken tijdens de levenscyclus van een installatie, moet eerst worden bepaald welke prestaties deze installatie moet leveren. Anders gezegd, er moet worden bepaald welke functie de installatie moet verrichten en over welke tijdsperiode dit moet gebeuren. Dit is altijd afhankelijk van het gebouw waarin de installatie moet functioneren, wat wordt meegenomen bij de keuring. De levensduur van de installatie heeft ook een significante invloed op de milieu-impact, omdat dit bepaalt hoe vaak de installatie over een meegenomen periode van 75 jaar vervangen moet worden. Door de milieu-impact van het materiaal en de milieu-impact van het verschil in energieverbruik bij elkaar op te tellen, kunnen de installaties met elkaar vergeleken worden. Hiermee wordt inzichtelijk welke installaties over de gehele levenscyclus de laagste milieu-impact hebben.

Laat uw installatie toetsen op de criteria voor dubokeur®

Indien u fabrikant bent van een installatie en wilt u aantonen dat uw product bij de milieutechnische top van de installaties behoort, neem dan contact op met het NIBE om de mogelijkheden voor een DUBOkeur®toetsing van de installatie te bespreken.

Voorbeelden van verschillende installatietoepassingen waarin we producten kunnen toetsen zijn:

  • Zonnecollectoren
  • Ventilatiesystemen
  • Ruimte en tapwater opwarmingssystemen
  • Warmte afgifte (radiatoren, vloerverwarming of wandververwarming) 
  • Verlichtingsystemen

Meer informatie over de toetsingsmethodiek en het verkrijgen van het keurmerk is te vinden op www.dubokeur.nl.

Voor alle tot nu toe gekeurde installaties en de milieuclassificatie-tabellen van de marktgemiddelde installaties, zie:
www.nibe.info.

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Kamiel Jansen